Kup bilet

Tematem przedstawienia jest powrót z polowania. Obraz da się zaliczyć zarówno do scen myśliwskich, jak i do scen z ziemiańskiego życia na wsi we współczesnej artyście epoce. Znanych jest kilka prac, w których Brandt ukazał rozmaicie „przygodę w podróży”. Jedną z nich był Wyjazd na polowanie, jedyne dzieło tego artysty, najważniejszego reprezentanta szkoły monachijskiej, w zbiorach przedwojennego Muzeum Śląskiego w Katowicach; obraz zaginął w czasie II wojny światowej.  Z kolei Niebezpieczna przeprawa została namalowana zapewne jesienią 1899 roku w Orońsku, w majątku artysty pod Radomiem, gdzie spędzał on lato, lub w monachijskiej pracowni.

Dzieło zakupiono dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje muzealne”.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn