Kup bilet

Medal Niepodległości, polskie wojskowe odznaczenie państwowe ustanowione w 1930 roku. Pomysłodawczynią była Aleksandra Piłsudska. Odznaczenie przysługiwało tym którzy czynnie zasłużyli się  dla niepodległości Polski w okresie przed I wojną światową, w czasie jej trwania lub w okresie walk w latach 1918-1921 (za wyjątkiem wojny polsko-sowieckiej).

Odznaczenie posiadało trzy klasy: Krzyż Niepodległości z Mieczami, Krzyż Niepodległości i Medal Niepodległości.

Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on LinkedIn