Kup bilet

Skrzydło stanowi awers skrzydła ołtarzowego z przedstawieniem śś. Jana Chrzciciela i Wawrzyńca. Wraz z drugim skrzydłem (awers: Matka Boża Bolesna, rewers: przedstawienie śś. Piotra, Pawła, Doroty i Katarzyny) stanowiło tryptyk, którego środkowa część (święta rozmowa) znajduje się w zbiorach Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach, obecnie depozyt w Muzeum Śląskim.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn