Kup bilet

Obraz jest darem Społecznego Komitetu Odbudowy Muzeum Śląskiego w Katowicach z 1986 roku, pierwszym z otrzymanych po restytucji w 1984 roku.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn