Kup bilet

Zofia z Bobrów Dzieduszycka, córka Joanny Bobrowej, muzy Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego, od 1857 roku żona Juliusza Dzieduszyckiego, przyjaciela Rodakowskiego, a także Juliusza Kossaka. Dzieduszycki był właścicielem słynnej stadniny koni arabskich w Jarczowcach.

W Muzeum Narodowym w Warszawie znajduje się szkic obrazu, wykonany ołówkiem, w którym powtórzono – jakkolwiek w odwróceniu – pozę siostry z jej reprezentacyjnego portretu w stroju ślubnym. Skończone dzieło chwalił Jules Ravel w liście do malarza z 30 kwietnia 1875 roku, z kolei Władysław Kozicki uznał je (pod względem kompozycji, koloru i siły wyrazu) za najlepszy portret z późnego okresu twórczości.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn