Kup bilet
  • Henryka Olszewska-Jarema

Skrzydło stanowi rewers skrzydła ołtarzowego z przedstawieniem Matki Bożej Bolesnej. Wraz z drugim skrzydłem (awers: Chrystus Bolesny, rewers: przedstawienie śś. Jana Chrzciciela i Wawrzyńca) stanowiło tryptyk, którego środkowa część (święta rozmowa) znajduje się w zbiorach Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach, obecnie depozyt w Muzeum Śląskim.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn