Kup bilet

Wyspiańscy wychowali wspólnie czworo dzieci: Helenkę (1895-1971), Mietka (1899-1920), Stasia (1901-1967) i Teodora (1890-1916), panieńskiego syna Teofili, przysposobionego przez artystę. Dwoje najstarszych urodziło się jeszcze przed oficjalnym ślubem artysty. Śpiące dziecko było tematem powtarzanym przezeń kilkakrotnie; wnikliwa obserwacja, świeżość ujęcia i swoisty realizm łączą się w tych pracach z dekoracyjnością, z miękką, wijącą się linią tkanin.

Identyczny obraz nabył do swojej kolekcji Feliks „Manggha” Jasieński w 1906 roku po krakowskiej wystawie twórczości Wyspiańskiego. Dziś – znany jako „Śpiące dziecko na poduszce” – znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn