Kup bilet

Święty przedstawiony w charakterystyczny sposób, w ujęciu całopostaciowym, frontalnym, z księgą – symbolem Apostoła, kotwicą, palmą i piłą – narzędziami męki i symbolami męczeństwa.

Relief był pierwotnie zapewne częścią większej kompozycji typu retabulum, z wizerunkami 12 Apostołów.

Przedstawiany wspólnie często z Św. Apostołem Judą Tadeuszem.

Wspomnienie liturgiczne 28 października

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn