Kup bilet

Wg Tadeusza Dobrowolskiego tryptyk pochodzi z przydrożnej kaplicy (w której znajdowały się także cztery inne zabytki)  w miejscowości Zarzecze i należał wówczas do Franciszka Heroka, mieszkańca Zarzecza. Wcześniej związany zapewne  z wystrojem drewnianego kościoła p.w. św. Barbary w Strumieniu . Ufundował je zapewne Mikołaj Brodecki, który od 1480 roku był właścicielem Strumienia i okolicznych miejscowości. Dziś teren znaleziska mieści się w granicach rozlewiska Jeziora Goczałkowickiego.
Szafiasta cz. środkowa przeznaczona na rzeźbę. Rzeźba ta nie istniała już w momencie nabycia tryptyku do zbiorów muzealnych w 1928 r., zamiast niej wstawiono wówczas w niszę figurę M.B. z Knurowa z pocz. XV w. (dziś własność Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach w depozycie w Muzeum Śląskim). Trudność sprawiała identyfikacja postaci biskupa na prawym skrzydle bocznym. W momencie nabycia T. Dobrowolski zidentyfikował ją jako Alberta Magnusa [Wielkiego], w 1937 r. figuruje już w zapisie jako św. Cyprian. Biorąc pod uwagę związek ołtarza z niemiecką kulturą religijną, jest to raczej św. Ulryk, bp Augsburga (wg ks. H. Pyki). Na odwrociu skrzydeł postaci św. Juniusa [?] i jego siostry, zidentyfikowane analogicznie w 1937 r. jako śś. Lucjusz i Emerita, święci szczególnie czczeni w szwajcarskim Chur. Kult ten rozwijał się najbardziej od pocz. Reformacji dzięki Norbertanom, posiadającym w Chur swoje opactwo, ale nie miał precedensu w kulcie liturgicznym na Śląsku i w Małopolsce.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn