Kup bilet

Uważany przez T. Dobrowolskiego za najstarszy wśród zabytków malarstwa w woj. śląskim.  Pochodzi z przydrożnej kaplicy (w której znajdowały się także cztery inne zabytki)  w miejscowości Zarzecze i należał wówczas do Franciszka Heroka, mieszkańca Zarzecza. Wcześniej związany zapewne  z wystrojem drewnianego kościoła p.w. św. Barbary w Strumieniu . Ufundował je zapewne Mikołaj Brodecki, który od 1480 roku był właścicielem Strumienia i okolicznych miejscowości. Dziś teren znaleziska mieści się w granicach rozlewiska Jeziora Goczałkowickiego.

Tryptyk charakteryzuje się wielkim kunsztem artystycznym, stanowiąc znaczące przykłady malarstwa tablicowego w formie nastaw ołtarzowych występujące na terenie Górnego Śląska. Są wysoko oceniane przez znawców malarstwa gotyckiego – Tadeusza Dobrowolskiego i Jerzego Gadomskiego. Obaj badacze przypisują autorstwo tryptyku  małopolskim warsztatom malarskim.

Wg J. Gadomskiego uroczysta formuła tronującego św. Mikołaja, tło w postaci kotar pokrytych drobnym ornamentem oraz koliste tarczki zdobiące przednią ściankę tronu znajdują odpowiedniki m.in. we wczesnych wizerunkach biskupów krakowskich na ścianach krużganków franciszkańskich w Krakowie. Jednocześnie motyw kół na obrazach małopolskich ma genezę włoską (Duccio, Fra Angelico). Restaurowany jeszcze przed wojną: domalowana lewa część kotary w części środkowej oraz dolna część Chrystusa na odwrociu prawego skrzydła; po wojnie restaurowany ponownie celem usunięcia wtórnych przemalowań olejnych.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn