Kup bilet

Obraz zrabowany w okresie okupacji 1939 – 45 i wywieziony do Niemiec, został zrewindykowany przez Biuro Rewindykacyjne przy Naczelnej Dyrekcji Muzeów w 1950 r.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn