Kup bilet
Czasowa

Bliskie, lecz z dalekiego świata

#

Tematem wystawy archeologicznej „Bliskie, lecz z dalekiego świata. Historia udomowienia ssaków” jest mało znana historia udomowienia ssaków. Proces ten rozpoczął się około 40 tys. lat temu, kiedy człowiek podjął pierwsze próby oswojenia wilka – przodka dzisiejszego psa. Poznajemy pochodzenie i dzieje zwierząt, takich jak pies, kot, koń, owca, koza, krowa oraz świnia. Dowiadujemy się kiedy, gdzie i w jaki sposób nastąpiło udomowienie wspomnianych dzikich gatunków, a także poznamy drogi, jakimi, już jako zwierzęta hodowlane, dotarły do Europy.

Uzupełnieniem opowieści jest prezentacja pozostałych ssaków udomowionych na świecie. Spośród 5500 gatunków człowiek zdołał udomowić zaledwie dziewiętnaście. W grupie prezentowanych eksponatów znajdują się elementy szkieletów zwierzęcych, wyroby z kości, skóry, naczynia i figurki pochodzące sprzed setek i tysięcy lat, posiadające znaczenie gospodarcze, kultowe, ale i łączące się ze sztuką czy rozrywką. Wystawa daje możliwości poznania pracy archeozoologów, badających zwierzęce szczątki kostne pochodzące z wykopalisk archeologicznych oraz stosowanych przez nich technik. Jest to pierwsza tego rodzaju wystawa w historii muzealnictwa i wystawiennictwa w Polsce, której towarzyszy popularno-naukowa publikacja.

 

Bliskie, lecz z dalekiego świata.

Historia udomowienia ssaków

30.03 – 1.09.2019

wernisaż: 29.03 / godz. 18.00

Wernisaż tłumaczony na polski język migowy. Będą dostępni także asystenci-audiodeskryptorzy do oprowadzania po wystawie osób niewidomych.

Muzeum Śląskie, ul. T. Dobrowolskiego 1  / Łaźnia

 

Kurator: dr Renata Abłamowicz

Konsultacja merytoryczna: prof. dr hab. inż. Daniel Makowiecki

>> Regulamin zwiedzania wystawy dostępny jest TUTAJ.

 • Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1 / Łaźnia
 • zobacz na mapie
 • Typ wystawy: Czasowa
 • Dla kogo: Dzieci, Młodzież, Dorośli
 • Kurator wystawy:
  Renata Abłamowicz
 • Archeozoolog, archeolog. Prowadzi badania z zakresu archeologii środowiskowej, w tym historii ssaków i ich znaczenia w kulturze człowieka. Autorka licznych prac naukowych publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Od 1999 r. uczestniczka badań archeologicznych w Egipcie. Doktor, wykłada archeozoologię w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Kurator wystawy:
  Daniel Makowiecki
 • Archeozoolog, archeolog i zootechnik. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Archeologii, Uniwersytetu Mikołaj Kopernika w Toruniu. Prowadzi badania z zakresu historii ssaków, ptaków i ryb i ich znaczenia w kulturze człowieka. Autor 5 książek oraz bisko 300 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach zagranicznych i krajowych. Stypendysta, renomowanych, zagranicznych fundacji naukowych (m.in. Alexander von Humboldt-Stiftung).
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on LinkedIn