Kup bilet
Czasowa

Dopełnienie konieczne. Śląskie fotografki

#

Wystawa prezentuje prace dziesięciu kobiet fotografów, które swym życiem, twórczością lub tylko inspiracją związane są ze Śląskiem. Wspólnie zadamy pytanie o tożsamość, jej kształtowanie w oparciu o wartości zastane – miejsce urodzenia, wychowanie w pewnym środowisku i systemie zasad – i to, co później dodane, nabyte w drodze życiowych doświadczeń.

Ekspozycja prezentuje fotografie autorek działających od czasów powojennych do współczesnych: Zofii Rydet, Anny Chojnackiej, Roży Jura, Małgorzaty Apathy, Haliny Holas-Idziakowej, Joanny Helander, Jowity Bogny Mormul, Katarzyny Łaty-Wrony, Marii Śliwy, Beaty Mendrek-Mikulskiej. Obok tych, których dorobek wpisuje się w nie tylko w historię polskiej fotografii, wystawa promuje nazwiska artystek działających współcześnie.

Takie spectrum osobowości, których wyrażanie świata i siebie fotografią jest rozciągnięte w czasie sześćdziesięciu lat twórczości, daje możliwości porównań, nie tylko pokoleniowych, tworzy podstawy analizy ewolucji fotografii jako środka wypowiedzi oraz ukazuje możliwości transformacji formalnych i niezmienną siłę ekspresji tego medium.

W zaprezentowanym kolażu nurtów zobaczymy obok klasycznych prac mistrzyń fotografii, projekty nowe z całą gamą autorskich wypowiedzi, budowanych zindywidualizowanymi środkami wyrazu. Czy wyłonią się cechy wspólne lub dominujące, okaże ekspozycja.

Kurator wystawy: Danuta Kowalik-Dura.

  • Typ wystawy: Czasowa
  • Kurator wystawy:
    Danuta Kowalik-Dura
  • Danuta Kowalik–Dura – starszy kustosz, członek wpierający Związku Polskich Artystów Fotografików, kurator wielu wystaw, m.in.: Stany graniczne. Fotografia. Arkadiusz Gola; Dopełnienie konieczne. Śląskie Fotografki; Siła dokumentu. Stanisław Jakubowski. Fotografia; Metafory pamięci. Jerzy Hlawski. Fotografia; Vladimir Birgus. Fotografia 1972-2017.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn