Kup bilet
Czasowa

Duch natury i inne bajki / 20 lat Fundacji Sztuki Polskiej ING

#

Informujemy, że z przyczyn technicznych czasowo jest ograniczona dostępność wystawy „Duch natury i inne bajki” oraz fotoplastykonu.

Zachęcamy do zwiedzania wystaw stałych oraz ekspozycji czasowych.

__________

Na wystawie prezentującej dzieła z kolekcji Fundacji Sztuki Polskiej ING zobaczymy prace: Tymka Borowskiego, Piotra Bosackiego, Olafa Brzeskiego, Agnieszki Brzeżańskiej, Doroty Buczkowskiej, Oskara Dawickiego, Edwarda Dwurnika, Agaty Ingarden, Karoliny Jabłońskiej, Piotra Janasa, Pawła Jarodzkiego, Pawła Kowalewskiego, Tomasza Kowalskiego, Zofii Kulik, Joanny Malinowskiej, Gizeli Mickiewicz, Anny Okrasko, Pauliny Ołowskiej, Anny Ostoi, Joanny Piotrowskiej, Agnieszki Polskiej, Cezarego Poniatowskiego, Katarzyny Przezwańskiej, Wilhelma Sasnala, Janka Simona, Pawła Śliwińskiego, Konrada Smoleńskiego, Grzegorza Sztwiertni, Izy Tarasewicz, Andrzeja Tobisa, Christiana Tomaszewskiego, Krzysztofa Zielińskiego, Jakuba Juliana Ziółkowskiego. Na wystawie znalazły się także prace artystów spoza kolekcji: Zuzanny Czebatul, Lindy Dostálkovej, Danieli Dostálkovej, Kornela Janczy i Daniela Rycharskiego, zaproszonych przez kuratora wystawy.

Wystawa zorganizowana z okazji 20-lecia Fundacji Sztuki Polskiej ING.

 

//Od kuratora:

W drodze

Budowana od dwudziestu lat kolekcja Fundacji Sztuki Polskiej ING gromadzi dzieła powstałe w ciągu ostatnich trzech dekad. Ten obszerny, choć w pewnym stopniu ograniczony zbiór reprezentuje zróżnicowanie polskiej sztuki. W ramach jubileuszowej wystawy na chwilę oderwałem prace od przypisanych im numerów ewidencyjnych i podjąłem próbę dialogu na temat jednej z najistotniejszych dziś kwestii – skomplikowanych relacji pomiędzy człowiekiem i przyrodą. Ta relacja dosłownie odbija się w labiryncie ech, wariacji i sprzecznych ze sobą odpowiedzi. Rozwijając dialog, swobodnie inspirowałem się zarówno rozważaniami na temat filozofii przyrody niemieckiego filozofa F.W.J. Schellinga, jak i powieścią Jana Potockiego „Rękopis znaleziony w Saragossie”.

Pozwólmy sobie na taki uproszczenie: człowiek jako racjonalna część natury, próbując zbawić świat, podąża splątanymi ścieżkami. Może już się na nich zgubił, może wciąż ma w sobie nadzieję. Czy jednak natura w ogóle to zauważa? Czy człowiek w ogóle zna naturę? A może zniszczy nie tylko ją, ale także – jako jej część – samego siebie? Dzięki pracom ze zbiorów Fundacji Sztuki Polskiej ING odważyłem się wywołać ducha natury w muzeum – jednym z najbardziej cywilizowanych miejsc w świecie człowieka. Jako odbiorca wchodzisz w niepewną sferę opowieści, którą w dużej mierze współtworzysz. Uważaj na rezonujące ze sobą echa. Jeśli jednak się zgubisz – nie martw się. Na pewno znajdziesz dalszy ciąg tej historii. Mapa, którą znajdziesz na wystawie, jest jedynie wskazówką w Twojej podróży – tej właśnie, która nie ma końca i której żaden kurator nie może nadać ostatecznego znaczenia ani celu.

– Marek Pokorný

 

//ENG

On the road

Although being extensive, yet still limited to a certain extent, the collection of art built up for twenty years since the establishment of the ING Polish Art Foundation, which was created in the last three decades, perfectly represents the manner in which Polish art is diversified. However, the jubilee exhibition of selected works from the collection is aimed at freeing them, at least for a little while, from the accession numbers assigned to them in the collections. Through them, it makes an attempt to conduct dialogues about the sensitive relation between man and nature, which is one of the most important topics today. It literally observes it in the maze of echoes, variations and oppositions of possible answers. When developing the dialogue of these works of art, we have freely drawn on both the reflections on nature by F. W. J. Schelling, a German philosopher, and the novel by Jan Potocki entitled “The Manuscript Found in Saragossa”.

Being thinking creatures, if only this simplification is permissible here, people take difficult roads in their quest to save the entire world. In the very process, they may lose the way, but maybe not all hope is thus lost. Can one, while on this road, still see nature every now and then? Can one recognise nature in oneself? Or will one not only destroy it, but also destroy oneself, as one of its manifestations? It is owing to the collection of the Polish Art Foundation being exhibited at the museum – the most civilised of all places – that the evocation of the spirit of nature has been made possible. And it is you – the visitors – that enter this area of adventure, which – for the most part – you create yourselves. Beware of stacked echoes. Do not despair should you lose your way. You will most certainly find your own path. The map you will find at the exhibition is merely a minor suggestion for your own endless journey no curator is capable of either making sense of or setting an ultimate goal for.

– Marek Pokorný

 

//CZ

Na cestu

Početně sice rozsáhlý, ale vždy nějak omezený soubor uměleckých děl shromažďovaných již dvacátým rokem Nadací polského umění ING, dobře reprezentuje různorodost polského umění posledních zhruba třiceti let. Výroční výstava ze sbírky se však pokouší na čas osvobodit vybraná díla od jejich evidenčního čísla, pod nímž jsou ve sbírkách zařazena. Pokouší se vést jejich prostřednictvím dialog o prekérním vztahu člověka a přírody, tedy o jednom z nejdůležitějších témat dneška. Doslova ho sleduje v labyrintu ozvěn, variací a protikladných odpovědí. Při rozvinutí tohoto rozhovoru uměleckých děl jsme se volně inspirovali jednak úvahami o filosofii přírody německého filosofa F. W. J. Schellinga, jednak románem Jana Potockého Rukopis nalezený v Zaragoze.

Člověk jako myslící příroda, dovolíme-li si takové zjednodušení, putuje spletitými cestami za spásou celku světa. Možná se na nich ztratil, možná má ještě naději. Pozná se v něm ještě někdy příroda? Pozná on příroduk v sobě? Anebo zničí nejen ji, ale také sebe sama jako jeden z jejích projevů? Prostřednictvím výstavy ze sbírek Nadace polského umění ING jsme si v muzeu, nejcivilizovanějším ze všech zařízení, dovolil vyvolávat ducha přírody. Vy jako diváci pak vstupujete do nejisté zóny příběhu, který z velké části vytváříte sami. Dejte pozor na ozvěny, jimiž drží pohromadě. Nezoufejte, pokud se v něm ztratíte. Najdete určitě svoje vlastní pokračování. Mapa, kterou najdete na výstavě, je jen chatrnou oporou pro vaše vlastní putování, jemuž není konce a jemuž nemůže dát žádný kurátor konečný smysl a cíl.

– Marek Pokorný

 

Fundacja Sztuki Polskiej ING, która została założona w 2000 roku, gromadzi prace współczesnych artystek i artystów polskich. Ukazuje i interpretuje zjawiska występujące w polskiej sztuce od początku lat 90. XX wieku. Kolekcja obejmuje obrazy, zdjęcia, rysunki, wideo, rzeźby i instalacje. Poza dziełami uznanych artystów, znajdują się w niej także prace twórców młodszej generacji, urodzonych w latach 70., 80. i 90. Fundatorami kolekcji są wszystkie spółki ING w Polsce. Kolekcja fundacji pozostaje jedną z nielicznych kolekcji korporacyjnych w Polsce. Na co dzień jest eksponowana w budynkach centrali ING oraz udostępniana na wystawy zewnętrzne. Fundacja jest również inicjatorem lub partnerem wystaw, projektów artystycznych i edukacyjnych oraz wydawcą książek o sztuce – „Sztuka w naszym wieku” (2016) oraz książka dla dzieci „Bałwan w lodówce” (2017).

 

Duch natury i inne bajki

23.11.2019 – 3.05.2020

wernisaż: 22.11.2019, godz. 18.00

Muzeum Śląskie, Katowice, ul. T. Dobrowolskiego 1 / poziom -4 – przestrzeń wystaw czasowych

Wernisaż będzie tłumaczony na polski język migowy. Będą dostępni także asystenci-audiodeskryptorzy, którzy będą oprowadzać po wystawie osoby niewidome.

 

Kurator / Curator / Kurátor: Marek Pokorný

Współpraca / Cooperation / Spolupráce: Łukasz Adamski, Kamila Bondar, dr Seweryn Kuter

Identyfikacja wizualna / Visual Identification / Vizuální identita: Daniela Dostálková, Linda Dostálková

Projekt architektury wystawy / Exhibition Architecture Design / Architektonický projekt výstavy: Michał Budny

 

Realizacja projektu architektonicznego / Implementation of the Architectural Project / Realizace architektonického projektu: Wiesław Szeląg

Koordynacja techniczna / Technical Coordination / Technická koordinace: Aleksandra Grabowska, Dominika Lorek

 

Zobacz także:

  • Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1
  • zobacz na mapie
  • Typ wystawy: Czasowa
  • Dla kogo: Dzieci, Młodzież, Dorośli
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on LinkedIn