Kup bilet
Czasowa

Dzieje wędrującej kolekcji

#

Muzeum Śląskie w Katowicach we współpracy z Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli przygotowało drugą edycję wystawy czasowej prezentującej dzieje śląskiej kolekcji malarstwa. Zbiór ten został stworzony przed II wojną światową przez Tadeusza Dobrowolskiego, uzupełniły go prace nabyte po restytucji Muzeum Śląskiego oraz obiekty depozytowe.

Pierwsza prezentacja miała miejsce w 2019 roku w Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży. Druga odsłona ekspozycji odbędzie się w Stalowej Woli od 30 sierpnia 2020 do 21 marca 2021 roku.

Specyfika polskiej twórczości przedwojennej została pokazana przez pryzmat dzieł wybitnych indywidualności artystycznych, malarzy kilku epok, do których należą m.in. Olga Boznańska, Józef Brandt, Józef Chełmoński, Jacek Malczewski i Leon Wyczółkowski. Artyści w zaciszu własnych pracowni i w plenerach z pasją tworzyli portrety, pejzaże i sceny rodzajowe, w których odbijały się piękno rodzimego krajobrazu, długa i trudna historia oraz wielokulturowe społeczeństwo przedwojennej Polski. Ich dzieła stworzyły niezwykłą kolekcję sztuki polskiej XIX i XX wieku. Powstawała ona na przestrzeni kilkunastu lat w czasach międzywojnia i miała znaleźć swoje miejsce w przestrzeni specjalnie dla niej stworzonej – w niezwykle nowoczesnym jak na owe czasy nowym gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach. Nigdy w tym miejscu nie została udostępniona publiczności. Dziś dzieła te będzie można zobaczyć na wystawie w Stalowej Woli.

Wystawa, powstała w porozumieniu z partnerem projektu, Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, prezentuje fragment kolekcji sztuki polskiej Muzeum Śląskiego w Katowicach, obejmującej polskie malarstwo, grafikę i rzeźbę do 1945 roku.

Dzieje wędrującej kolekcji

Sztuka polska ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach

czas trwania wystawy: 30.08.2020-31.03.2021

miejsce: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, Stalowa Wola

kurator: Joanna Szeligowska-Farquhar

  • Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, Stalowa Wola
  • zobacz na mapie
  • Typ wystawy: Czasowa
  • Kurator wystawy:
    Joanna Szeligowska-Farquhar
  • Historyk sztuki, starszy kustosz, członkini Stowarzyszenia Historyków Sztuki od 1996 r. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1989) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (podyplomowe studia w zakresie muzealnictwa, 1992). W Dziale Sztuki pracuje od 1991 r. Prowadzi sekcję malarstwa współczesnego oraz grafiki i rysunku współczesnego, zajmując się poszerzaniem kolekcji i jej opracowywaniem. Autorka scenariusza i kuratorka Galerii sztuki polskiej po 1945 roku (ekspozycja stała). Zajmuje się również pracą dydaktyczną (lekcje i warsztaty muzealne z zakresu sztuki współczesnej). Organizatorka, współorganizatorka i kuratorka wielu ekspozycji, m.in.: Oblicza sztuki protestanckiej na Górnym Śląsku (1993) – I nagroda w konkursie na wydarzenie muzealne roku w województwie; Cremona dla Katowic. Współczesna grafika włoska (2011); Sztuka kobiet – kobiety w sztuce. Artystki na Śląsku 1880–2000 (2012). Współpracowała w organizacji wystaw z różnymi muzeami i instytucjami kulturalnymi. Jest autorką licznych tekstów do katalogów wystaw, katalogu kolekcji malarstwa współczesnego i in.
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on LinkedIn