Kup bilet
Stała

Galeria sztuki polskiej 1800-1945 – wystawa czasowo nieczynna

#
 • Normalny :od 24 zł
 • Ulgowy :od 16 zł

Od 12 lipca wystawa czasowo zamknięta. Trwają prace nad przebudową i reorganizacją ekspozycji. Planowane otwarcie w nowej aranżacji jesienią.


Galeria prezentuje znaczną część zbiorów malarstwa polskiego z lat 1800–1945 oraz wybrane eksponaty z ówczesnej Sekcji Rzeźby (aktualnie 122 eksponaty). Jej podstawę stanowią obiekty zgromadzone w zbiorach przedwojennego Muzeum, uzupełnione zakupami dokonywanymi od czasu restytucji placówki w 1984 roku.

Galeria Malarstwa Polskiego, powstała dzięki staraniom pierwszego dyrektora Muzeum Tadeusza Dobrowolskiego, wyróżniała się wysokim poziomem artystycznym zebranych dzieł. Według założeń programowych swego twórcy miała być pozbawiona cech regionalizmu, spełniać funkcje wychowawczo‑dydaktyczno‑estetyczne, zapoznawać z kulturą artystyczną kraju oraz krzepić świadomość narodową Ślązaków. Stanowiła jeden z najbardziej kompletnych zbiorów sztuki XIX i XX wieku. Włączano do niej dzieła najwybitniejsze, najbardziej charakterystyczne dla danego twórcy  bądź nurtu artystycznego. Kupowano je głównie w prężnie działających warszawskich, krakowskich i lwowskich antykwariatach, salonach, domach sztuki oraz galeriach, a także w placówkach zagranicznych, m.in. w Paryżu i Wiedniu. Istotnym elementem polityki pozyskiwania obrazów była nowatorska decyzja Dobrowolskiego o kolekcjonowaniu sztuki współczesnej, reprezentującej okres określany dziś mianem dwudziestolecia międzywojennego. Żadne muzeum nie skupiało wówczas uwagi na gromadzeniu tego typu zbiorów. W 1939 roku kolekcja liczyła 280 obrazów olejnych, pasteli i akwarel.

W czasie wojny wiele dzieł uległo zniszczeniu, a ok. 100 obrazów zaginęło. Ocalała część zbiorów była przechowywana, eksponowana i opracowywana w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, które do 1950 roku nosiło nazwę Muzeum Śląskie. W 1988 roku zbiory zostały zwrócone naszej – restytuowanej w 1984 roku, po wielu latach starań – placówce.

Jeszcze przed powrotem galerii do Katowic reaktywowana instytucja rozpoczęła uzupełnianie przedwojennej kolekcji malarstwa polskiego. Wzbogacono ją o ok. siedemdziesiąt obrazów, w większości w drodze zakupów w galeriach i antykwariatach, od prywatnych kolekcjonerów, a także dzięki cennym darom. Jednym z pierwszych ofiarowanych dzieł był „Portret mężczyzny w berecie” pędzla Aleksandra Orłowskiego.

Wśród pozyskanych obrazów znalazły się zarówno dzieła artystów, których prace stanowiły część przedwojennej kolekcji muzealnej (np. Stanisława Ignacego Witkiewicza, Władysława Podkowińskiego, Aleksandra Orłowskiego, Stanisława Czajkowskiego, a ostatnio – dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – także dzieło Józefa Brandta „Niebezpieczna przeprawa”), jak i tych, których obrazy nie były w niej reprezentowane (m.in. Franciszka Kostrzewskiego, Zygmunta Rozwadowskiego, Tadeusza Dobrowolskiego, Piotra Stachiewicza, Stanisława Grocholskiego i dwa dzieła Alfonsa Dunin‑Borkowskiego, również zakupione dzięki ministerialnemu grantowi). Dzieła te stanowią doskonałe uzupełnienie dotychczasowej  kolekcji, pełniej ilustrują określony nurt, kierunek w sztuce bądź bezpośrednio danego twórcę.

Otwarcie nowej siedziby Muzeum Śląskiego

Obecnie całą kolekcję polskiego malarstwa dawnego w Muzeum Śląskim tworzy ponad 260 obiektów. Uważa się ją za jedną z bardziej reprezentatywnych galerii malarstwa polskiego XIX i XX stulecia w skali ogólnokrajowej. Obejmuje ona wszystkie znaczące kierunki w sztuce polskiej lat 1800–1945: dziewiętnastowieczne malarstwo portretowe oraz pejzażowe, malarstwo romantyczne i realistyczne, nurt akademicki, malarstwo historyczne i symboliczne, a także secesyjne obrazy z okresu Młodej Polski, dzieła polskich impresjonistów, wreszcie sztukę okresu międzywojennego.

Kurator wystawy: Katarzyna Jarmuł-Niemczyk, dr Michał Burdziński


Zachęcamy do zobaczenia Sztuki w przybliżeniu, czyli cyklu prezentacji dzieł z kolekcji Muzeum Śląskiego, w którym pokazujemy nasze bogate i różnorodne zbiory, opatrzone kuratorskim komentarzem.

→ Przejdź do Sztuki w przybliżeniu

 • Muzeum Śląskie w Katowicach
  ul. T. Dobrowolskiego 1
 • zobacz na mapie
 • Typ wystawy: Stała
 • Kurator wystawy:
  Katarzyna Jarmuł-Niemczyk
 • Historyk sztuki, kustosz Sekcji Malarstwa i Grafiki Polskiej 1800–1945 w Muzeum Śląskim, obecnie kustosz w Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie i Uniwersytetu Warszawskiego. Kurator wystaw czasowych, m.in. Artyści ze szkoły Jana Matejki (2004), Secesja i jej górnośląskie oblicza (2009), Sztuka kobiet – kobiety w sztuce. Artystki na Śląsku 1880–1945 (2012), Obrazy światłem pisane. Ikony ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach i Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie (2016). Autorka opracowań zbiorów muzealnych w zakresie dawnej grafiki i rysunku polskiego, zbioru malarstwa polskiego 1800–1945, opracowań w serii wydawniczej „Dzieła Malarzy Polskich w Zbiorach Muzeum Śląskiego”. Prowadzi także działalność edukacyjną dla dzieci i młodzieży.
 • Kurator wystawy:
  dr Michał Burdziński
 • Komparatysta w zakresie historii literatury i sztuki XIX i XX wieku w Europie Środkowej na tle przemian globalnych. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Uniwersytetu Warszawskiego, student Uniwersytetu Masaryka w Brnie, stypendysta Narodowego Centrum Nauki i Fundacji im. Stanisława Lama przy Towarzystwie Historyczno-Literackim w Paryżu, odbył wyjazdy badawcze i muzeologiczne m.in. do Bratysławy, Budapesztu, Koszyc, Lwowa i Ostrawy. Współpracownik Muzeum Narodowego i Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie (2007-2010), pracownik merytoryczny Muzeum Mazowieckiego w Płocku (2016-2019). Kurator wystaw stałych i czasowych, wykładowca, autor artykułów problemowych i polsko-słowackiej edycji felietonów Alexandra Križki W Paryżu 1925-1926 (2016), współredaktor albumu Secesja. Zbiory i ekspozycje Muzeum Mazowieckiego w Płocku (2017).

Zbiory Muzeum Śląskiego

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn