Kup bilet
Czasowa

Z głębi. Artyści Muzeum Śląskiemu

#

Zamiarem jej kuratorów jest zasygnalizowanie różnorodności postaw artystycznych oraz dyscyplin i kierunków tworzących barwną mozaikę współczesnej sztuki polskiej. Do wystawy zaproszono 30 czołowych polskich artystów, m.in.: Magdalenę Abakanowicz, Wojciecha Fangora, Izabelę Gustowską, Romana Kalarusa, Zofię Kulik, Pawła Althamera, Przemysława Lasaka, Adama Myjaka, Monikę Sosnowską, Jerzego Truszkowskiego i Artura Żmijewskiego. Dobór artystów symbolicznie wyraża otwartość muzeum, podkreśla jego szczególną rolę w społeczeństwie. Każdy twórca reprezentowany jest jednym dziełem sztuki w zakresie malarstwa, rzeźby, fotografii, plakatu, instalacji, wideo-artu, które wyraziście definiuje jego artystyczną tożsamość. Dzieła prowokują do refleksji nad rozwojem, zmiennością i wielością nurtów sztuki współczesnej, komentują aktualną rzeczywistość, budzą zróżnicowane przeżycia i doznania estetyczne.

Artyści:
MAGDALENA ABAKANOWICZ
PAWEŁ ALTHAMER
JAN BERDYSZAK
HENRYK CZEŚNIK
EDWARD DWURNIK
WOJCIECH FANGOR
JERZY FOBER
IZABELLA GUSTOWSKA
ROMAN KALARUS
JERZY KĘDZIORA, pseud. JotKa
ZOFIA KULIK
EWA KURYLUK
ROBERT KUŚMIROWSKI
NATALIA LACH LACHOWICZ, pseud. NATALIA LL
PRZEMYSŁAW LASAK
ZBIGNIEW LIBERA
LECH MAJEWSKI
FRANCISZEK MAŚLUSZCZAK
ADAM MYJAK
ANDRZEJ PĄGOWSKI
JÓZEF ROBAKOWSKI
JACEK RYKAŁA
JADWIGA SAWICKA
MONIKA SOSNOWSKA
GRZEGORZ SZTWIERTNIA
ANDRZEJ TOBIS
JERZY TRUSZKOWSKI
IRENEUSZ WALCZAK
KAZIMIERZ GUSTAW ZEMŁA
ARTUR ŻMIJEWSKI

Kuratorzy wystawy: Henryka Olszewska-Jarema, Joanna Szeligowska-Farquhar.

  • Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1
  • Typ wystawy: Czasowa
  • Kurator wystawy:
    Henryka Olszewska-Jarema
  • Historyk sztuki, starszy kustosz, członkini Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1985) i Uniwersytetu Jagiellońskiego (podyplomowe studium muzealnicze, 1989). Pracowała w Muzeum Śląskim od 1985 r., od 1997 r. jako kierownik Działu Sztuki. W 2019 roku przeszła na emeryturę. Współtworzyła kolekcję polskiej sztuki współczesnej. Prowadziła sekcję rzemiosła artystycznego. Kuratorka stałej ekspozycji Śląska sztuka sakralna i wielu wystaw czasowych, współautorka scenariusza do filmu Chrzest sztuką obrazowany. Autorka artykułów w zakresie historii sztuki oraz opracowań katalogów zbiorów i wystaw czasowych.
  • Kurator wystawy:
    Joanna Szeligowska-Farquhar
  • Historyk sztuki, starszy kustosz, członkini Stowarzyszenia Historyków Sztuki od 1996 r. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1989) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (podyplomowe studia w zakresie muzealnictwa, 1992). W Dziale Sztuki pracuje od 1991 r. Prowadzi sekcję malarstwa współczesnego oraz grafiki i rysunku współczesnego, zajmując się poszerzaniem kolekcji i jej opracowywaniem. Autorka scenariusza i kuratorka Galerii sztuki polskiej po 1945 roku (ekspozycja stała). Zajmuje się również pracą dydaktyczną (lekcje i warsztaty muzealne z zakresu sztuki współczesnej). Organizatorka, współorganizatorka i kuratorka wielu ekspozycji, m.in.: Oblicza sztuki protestanckiej na Górnym Śląsku (1993) – I nagroda w konkursie na wydarzenie muzealne roku w województwie; Cremona dla Katowic. Współczesna grafika włoska (2011); Sztuka kobiet – kobiety w sztuce. Artystki na Śląsku 1880–2000 (2012). Współpracowała w organizacji wystaw z różnymi muzeami i instytucjami kulturalnymi. Jest autorką licznych tekstów do katalogów wystaw, katalogu kolekcji malarstwa współczesnego i in.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn