>
Kup bilet
Czasowa

Igrzysko Boże. Zbigniew Podsiadło. Fotografia

#

Wystawa problemowa wydobywająca z dorobku twórczego autora wątki egzystencjalne i eschatologiczne, które przewijają się przez całą jego twórczość. Na 60 fotografiach zrealizowanych w różnych czasoprzestrzeniach dominuje tematyka związana z życiem człowieka w jego religijnym wymiarze: bogata architektura świątyń różnych wyznań wpisana w ludzkie osady, symbole wiary znajdowane w rozmaitych przestrzeniach i krajobrazach, kapliczki, przydrożne świątki i krzyże, cmentarze, miejsca naszej pokoleniowej pamięci, z całym rytuałem kontaktu ze zmarłymi i dbałością o jego pielęgnowanie lub jako relikty minionych kultur ulegające zapomnieniu.

Kurator wystawy: Danuta Kowalik-Dura.

  • Muzeum Śląskie w Katowicach, al. W. Korfantego 3
  • zobacz na mapie
  • Typ wystawy: Czasowa
  • Kurator wystawy:
    Danuta Kowalik-Dura
  • Danuta Kowalik–Dura – starszy kustosz, kierownik Działu Fotografii, członek wpierający Związku Polskich Artystów Fotografików, kurator wielu wystaw, m.in.: Stany graniczne. Fotografia. Arkadiusz Gola; Dopełnienie konieczne. Śląskie Fotografki; Siła dokumentu. Stanisław Jakubowski. Fotografia; Metafory pamięci. Jerzy Hlawski. Fotografia; Vladimir Birgus. Fotografia 1972-2017.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Kup bilet

Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

Unia Europejska Program regionalny EOG GRANTS - logo Norway Grants - logo EEA GRANTS - logo