Kup bilet
Czasowa

Męska rzecz

#

Wystawa „Męska rzecz” podejmie temat roli mężczyzny oraz znaczenia męskości w polskiej kulturze. Pokaże, jak na przestrzeni wieków kształtował się stereotypowy, dominujący, powszechnie akceptowany wizerunek mężczyzny, jak zmieniało się pojęcie męskości i jak dziedzictwo poszczególnych epok kształtowało to stereotypowe postrzeganie w przypadku różnych grup społecznych. Przy pomocy oryginalnych rekwizytów, przedmiotów codziennego użytku, elementów garderoby i innych artefaktów, czyli „męskich rzeczy”, wystawa scharakteryzuje społeczno-kulturowy kontekst kształtowania się takiego wzorca męskości.

 

Jesteśmy obecnie świadkami kulturowego niepokoju wokół roli i tożsamości mężczyzny, różnych definicji męskości, naukowych rozważań nad kulturową i społeczną konstrukcją płci. Wystawa Męska rzecz stanowi próbę wpisania się w ten dyskurs. Pokazuje, jak w Polsce na przestrzeni wieków kształtował się dominujący, akceptowany społecznie i najbardziej pożądany wizerunek mężczyzny, a jednocześnie jak zmieniało się pojęcie męskości w różnych grupach społecznych.

Przy pomocy oryginalnych obiektów – przedmiotów codziennego użytku, elementów garderoby, akcesoriów toaletowych, pamiątek wojskowych i wielu innych tytułowych męskich rzeczy – wystawa charakteryzuje społeczno-kulturowy kontekst kształtowania się takiego stereotypowego, potocznego wzorca męskości. Prezentowane eksponaty z okresu od XVII do końca XX wieku pochodzą ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach, kilkudziesięciu polskich placówek muzealnych oraz kolekcji prywatnych.

Scenografia wystawy operuje metaforą fabryki, a poszczególne etapy życia i dziedziny męskiej aktywności – części składowe stereotypu jako wytworu kultury – prowadzą widza jakby wzdłuż taśmy produkcyjnej. Osiem głównych modułów ekspozycji odpowiada różnym dziedzinom i etapom życia mężczyzny. Część pierwsza On staje się nim prezentuje wychowanie i przygotowanie do pełnienia przyszłych ról społecznych aprobowanych i narzucanych przez kulturę. On panem domu zwraca uwagę na funkcje społeczne i rodzinne mężczyzny jako męża, ojca, dziadka. On pracuje prowadzi widza przez profesje i działalność w stowarzyszeniach oraz bractwach, a On odpoczywa ukazuje wybrane formy spędzania wolnego czasu. Moduł nazwany On ma namiętności mówi o miłości, rozrywkach i hobby. On w wojsku przedstawia służbę jako czas inicjacji i specyficznego folkloru żołnierskiego. On się stara opowiada o zmieniającej się modzie męskiej, a On w świecie przybliża męskie podróże.W sterowni widz może się przyjrzeć wystawie przez lustro weneckie, podglądając ją raz jeszcze „z ukrycia” i opuścić z głębszą, osobistą refleksją. Klamrę spajającą ekspozycję stanowi oleodruk Stopnie z życia mężczyzny pokazujący stereotypowe role, które musi on odegrać od dzieciństwa po starość.

Zasygnalizowane zagadnienia i zaprezentowane obiekty są subiektywnym, ale świadomym wyborem autorek, które przedstawionego na wystawie obrazu mężczyzny nie gloryfikują ani nie piętnują. Mają świadomość, że wyłaniający się z wystawy wzorzec jest tylko jednym z możliwych i że występuje często obok, a nawet w opozycji do mniej powszechnych modeli męskości.

Wystawie będą towarzyszyły rezydencje artystyczne, do których współpracująca z Muzeum Galeria Szara zaprosiła Irminę Rusicką oraz Kaspra Lecnima.

 

Męska rzecz

28.07–28.10.2018

Kuratorki: Krystyna Pieronkiewicz-Pieczko, Małgorzata Paul

 

Wydarzenia towarzyszące wystawie:

Oprowadzania kuratorskie:
4.08.2018 (sobota) / godz. 11.00
23.08.2018 (czwartek) / godz. 18.00
15.09.2018 (sobota) / godz. 11.00
27.09.2018 (czwartek) / godz. 18.00
20.10.2018 (sobota) / godz. 11.00
25.10.2018 (czwartek) / godz. 18.00

Kino Kuźnia:
14.07.2018 (sobota) / godz. 21.30 – Samotny mężczyzna (reż Tom Ford, 2009)
28.07.2018 (sobota) / godz. 21.30 – Jabłka Adama (reż. Anders Thomas Jensen, 2005)
11.08.2018 (sobota) / godz. 21.30 – W imię… (reż. Małgorzata Szumowska, 2013)
25.08.2018 (sobota) / godz. 21.30 – Pan od muzyki (reż Christophe Barratier, 2004)

Wykład:
dr Małgorzata Kaganiec
Męskie wybryki w historycznych źródłach XIX i XX wieku
30.08.2018 (czwartek) / godz. 18.00

Koncert:
Męskie granie klasycznie. Koncert Kwartetu Śląskiego
Ludwig van Beethoven / Dymitr Szostakowicz / Grzegorz Ciechowski
7.09.2018 (piątek) / godz. 18.00

 • Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1, budynek łaźni
 • zobacz na mapie
 • Typ wystawy: Czasowa
 • Dla kogo: Młodzież, Dorośli
 • Kurator wystawy:
  Krystyna Pieronkiewicz‑Pieczko
 • Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego (1984) i podyplomowych studiów muzeologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim (1990). Kierownik Działu Etnologii Muzeum Śląskiego, starszy kustosz. Organizatorka i uczestniczka etnograficznych badań terenowych nad dziedzictwem kulturowym Górnego Śląska. Autorka i współautorka kilkudziesięciu wystaw czasowych nagradzanych w wojewódzkich i ogólnopolskich edycjach konkursu „Wydarzenie muzealne roku”. Autorka i współautorka wielu publikacji (m.in. katalogu zbiorów, katalogów wystaw, monografii gminy Wilamowice) oraz kilkudziesięciu artykułów. Konsultant merytoryczny projektów etnograficznych.
 • Kurator wystawy:
  Małgorzata Paul
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn