Kup bilet
Czasowa

Wszystko osiąga się przez nadzieję. Kulturowe dziedzictwo Reformacji na Śląsku

#

Wystawa „Wszystko osiąga się przez nadzieję. Kulturowe dziedzictwo Reformacji na Śląsku” akcentuje bogatą, 500-letnią tradycję kościoła reformacyjnego w regionie. Skupienie uwagi na Kościele ewangelicko-augsburskim służy pobudzeniu refleksji nad obecnością ewangelików na Śląsku i przybliża ich tożsamość wyznaniową. Ruch reformacyjny połączył działalność religijną z powszechną edukacją, wpłynął na architekturę sakralną oraz muzykę, spopularyzował też druk.

Punktem wyjścia do narracji wystawy jest religia jako duchowe odrodzenie, na którym opierają się inne wątki życia, jak kształtowanie postawy obywatelskiej, kultywowanie tradycji, rozwój języków narodowych, dbałość o edukację, kulturę duchową i materialną. Tematyczne moduły wystawy („Duchowość”, „Edukacja”, „Tradycja”, „Społeczeństwo i polityka”, „Kultura”) są zaaranżowane przestrzennie w nawiązaniu do ważnego symbolu protestantyzmu – róży Lutra. Tytuł wystawy pochodzi z wypowiedzi Marcina Lutra: „Wszystko, co się osiąga na tym świecie, osiąga się przez nadzieję”.

Wszystko osiąga się przez nadzieję. Kulturowe dziedzictwo Reformacji na Śląsku


„Wszystko osiąga się przez nadzieję. Kulturowe dziedzictwo Reformacji na Śląsku”
21.10.2017–29.04.2018
Muzeum w Strefie Kultury, ul. T. Dobrowolskiego 1, poziom -4
Kuratorzy:
Henryka Olszewska-Jarema, Ada Grzelewska, Jan Sasor, Krystyna Pieronkiewicz-Pieczko, Joanna Szeligowska-Farquhar
Współpraca: Andrzej Holeczko-Kiehl, Agnieszka Tabor, Joanna Kryszka
Konsultacje merytoryczne: ks. Karol Macura, dr hab. Wacław Gojniczek, Marcin Gabryś


 

 

 • Muzeum w Strefie Kultury, ul. T. Dobrowolskiego 1, poziom -4
 • zobacz na mapie
 • Typ wystawy: Czasowa
 • Dla kogo: Młodzież, Dorośli
 • Kurator wystawy:
  Ada Grzelewska
 • Asystent w Dziale Fotografii, wykładowca na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, kurator wystaw.
 • Kurator wystawy:
  Krystyna Pieronkiewicz‑Pieczko
 • Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego (1984) i podyplomowych studiów muzeologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim (1990). Kierownik Działu Etnologii Muzeum Śląskiego, starszy kustosz. Organizatorka i uczestniczka etnograficznych badań terenowych nad dziedzictwem kulturowym Górnego Śląska. Autorka i współautorka kilkudziesięciu wystaw czasowych nagradzanych w wojewódzkich i ogólnopolskich edycjach konkursu „Wydarzenie muzealne roku”. Autorka i współautorka wielu publikacji (m.in. katalogu zbiorów, katalogów wystaw, monografii gminy Wilamowice) oraz kilkudziesięciu artykułów. Konsultant merytoryczny projektów etnograficznych.
 • Kurator wystawy:
  Henryka Olszewska-Jarema
 • Historyk sztuki, starszy kustosz, członkini Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1985) i Uniwersytetu Jagiellońskiego (podyplomowe studium muzealnicze, 1989). Pracowała w Muzeum Śląskim od 1985 r., od 1997 r. jako kierownik Działu Sztuki. W 2019 roku przeszła na emeryturę. Współtworzyła kolekcję polskiej sztuki współczesnej. Prowadziła sekcję rzemiosła artystycznego. Kuratorka stałej ekspozycji Śląska sztuka sakralna i wielu wystaw czasowych, współautorka scenariusza do filmu Chrzest sztuką obrazowany. Autorka artykułów w zakresie historii sztuki oraz opracowań katalogów zbiorów i wystaw czasowych.
 • Kurator wystawy:
  Joanna Szeligowska-Farquhar
 • Historyk sztuki, starszy kustosz, członkini Stowarzyszenia Historyków Sztuki od 1996 r. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1989) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (podyplomowe studia w zakresie muzealnictwa, 1992). W Dziale Sztuki pracuje od 1991 r. Prowadzi sekcję malarstwa współczesnego oraz grafiki i rysunku współczesnego, zajmując się poszerzaniem kolekcji i jej opracowywaniem. Autorka scenariusza i kuratorka Galerii sztuki polskiej po 1945 roku (ekspozycja stała). Zajmuje się również pracą dydaktyczną (lekcje i warsztaty muzealne z zakresu sztuki współczesnej). Organizatorka, współorganizatorka i kuratorka wielu ekspozycji, m.in.: Oblicza sztuki protestanckiej na Górnym Śląsku (1993) – I nagroda w konkursie na wydarzenie muzealne roku w województwie; Cremona dla Katowic. Współczesna grafika włoska (2011); Sztuka kobiet – kobiety w sztuce. Artystki na Śląsku 1880–2000 (2012). Współpracowała w organizacji wystaw z różnymi muzeami i instytucjami kulturalnymi. Jest autorką licznych tekstów do katalogów wystaw, katalogu kolekcji malarstwa współczesnego i in.
 • Kurator wystawy:
  Jan Sasor
 • W 2006 roku ukończył historię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie jest doktorantem Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z Muzeum Śląskim związany od 2011 roku. W 2012 otrzymał tytuł „Przyjaciela Muzeum Śląskiego”. Pracuje w Dziale Historii Muzeum.

Zbiory Muzeum Śląskiego

Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on LinkedIn