Kup bilet
Czasowa

Raj nieutracony, czyli o ogrodach

#

Potrzeba urządzania ogrodów i nieustający zachwyt nad ich pięknem jest jedną z najbardziej podstawowych i oczywistych potrzeb człowieka związanych z oswojeniem i organizowaniem własnej przestrzeni. Pierwowzorem ogrodu jest bowiem Eden – Raj będący idealnym światem, za którym człowiek nieustannie tęskni i którego namiastkę stara się sobie stworzyć. Od tysiącleci ogród wpisany jest w historię człowieka i niemalże wszystkie dziedziny jego życia – od literatury, muzyki i sztuk plastycznych po rzeczywistość dnia codziennego. Rozbudza także wyobraźnię i często staje się tematem dzieł plastycznych. Oczywistym więc jest, że to piękne, nastrojowe miejsce przedstawia również wielu artystów, których twórczość zaliczana jest do tak zwanej plastyki nieprofesjonalnej – charakterystycznego, ale bardzo złożonego elementu kultury egalitarnej obejmującego między innymi sztukę naiwną, sztukę intuicyjną, jak i outsider art czy art brut – zjawiska, którym zainteresowanie przechodzi obecnie swój renesans.

Na ekspozycji pokazane zostaną inspirowane zainteresowaniami teozoficznymi ogrody wyobraźni urodzonego w Katowicach, a zmarłego w Bydgoszczy Teofila Ociepki, przepełnione symboliką dalekiego wschodu ogrody miłości Erwina Sówki, którego twórczość znana jest i ceniona zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Ponadto pokazany zostanie cykl ogrodów, ujęty w bajkowej stylizacji, przepełniony symboliką o głębokiej wymowie filozoficznej, których autorem jest najwybitniejszy polski grafik intuicyjny – Jan Nowak. Nie zabraknie także przedstawień ogrodów przydomowych, między innymi tych charakterystycznych dla katowickiego osiedla Giszowiec, które zgodnie z zamierzeniem projektantów już na początku XX wieku spełniało postulaty architektonicznego „miasta-ogrodu”, a którego niezrównanym dokumentalistą był mieszkający tam malarz Ewald Gawlik.

Innym ciekawym elementem wystawy będzie prezentacja zjawiska powoli zanikającego, a mianowicie ogródków działkowych. O ogrodzie jako miejscu świętym, miejscu spotkania z bogiem, miejscu objawień opowiadać będą między innymi obrazy Marka Idziaszka (mistrza malarstwa na szkle) i Marianny Wiśnios. Wystawa ta jednak nie byłaby pełna, gdyby nie prezentowała prac najsłynniejszego polskiego piewcy ogrodów – Bazylego Albiczuka mieszkającego w Dąbrowicy Małej koło Białej Podlaskiej. Człowieka rozmiłowanego w ogrodach i tworzącego je zarówno na płótnach, jak i wokół swojego domu.

Spotkanie w ramach wystawy:

19 stycznia (czwartek), godz.17.00 zwiedzanie z kuratorem wystawy.
Wstęp na podstawie biletu na wykład dra W. Szendery „Tradycyjne ogrody przydomowe – zegrodki na Górnym Śląsku”

Kurator wystawy: Sonia Wilk.

  • Typ wystawy: Czasowa
  • Kurator wystawy:
    Sonia Wilk
  • Teoretyk sztuki, kurator wystaw ogólnopolskich i międzynarodowych, kustosz. Ukończyła studia z zakresu filozofii na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego oraz studia muzeologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Akademii Dziedzictwa przy Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Studiowała w Instytucie Historii Sztuki KUL. Od przeszło 20 lat bada wszelkie zjawiska związane z szeroko pojętą sztuką nieprofesjonalną (art brut, outsider art, art naif, insita i in.). Uczestniczy w sesjach naukowych i konferencjach na temat sztuki nieprofesjonalnej w Polsce i za granicą, wygłaszając odczyty i wykłady. Autorka tekstów katalogów licznych wystaw plastyki nieprofesjonalnej. Od 2008 r. jest kierownikiem Działu Plastyki Nieprofesjonalnej Muzeum Śląskiego w Katowicach.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn