Kup bilet
Czasowa

Śląskie inspiracje krajobrazowe. Michał Cała I Edward Poloczek. Fotografie

#

Muzeum Śląskie zaprasza na prezentację twórczości dwóch artystów fotografików: Edwarda Poloczka oraz Michała Cały, znaczących dla historii śląskiej fotografii. Tematyka ich prac, które znajdują się w zbiorach Muzeum Śląskiego, pomimo indywidualnego spojrzenia, jest spójna – inspirowana śląskim krajobrazem z elementami jego „przemysłowej poetyki”.

Prace autorstwa Poloczka układają się w tematyczny cykl „8. Dzień Tworzenia”, prace Cały samodzielnie ilustrują dany temat, łącząc walory dokumentacyjne z artystycznymi. Wspólnie tworzą niezafałszowany zapis rzeczywistości, który jest jednocześnie poetycką refleksją nad przemijalnością. Obaj artyści są zanurzeni w śląski pejzaż w sposób naturalny – hałda czy inny charakterystyczny element śląskiego krajobrazu przemysłowego urasta dla nich do rangi alegorii śląskości. Dokonują własnej rejestracji śląskiego krajobrazu. Dotykają zarówno obszarów miejskich, jak i terenów postindustrialnych, gdzie głównymi bohaterami są zdemolowane przemysłowe kompleksy. Penetrują śląskie podwórka, fragmenty zabudowy, ulice czy torowiska.

Degradacja ziemi pożeranej przez przemysł jest tematem nadrzędnym dla wielu fotografików śląskich. Znamienne jest także powracanie do tych samych motywów, miejsc, ich nowe ujęcia kompozycyjne. Dobitnym przykładem takiej postawy jest twórczość Edwarda Poloczka, który wracał wielokrotnie do miejsc wyjątkowych, postrzeganych wręcz magicznie. Powstające fotografie poprzez różnorodność ujęć oraz niekiedy celowe udramatyzowanie urastały do rangi symbolu, przesłania.

Fotografowane przez obu artystów miejsca i ludzie to już przeszłość, znak czasu minionego. Niegdyś to była codzienność postrzegana okiem artysty i obiektywem aparatu, utrwalana na kliszy.

Wszystkie prace prezentowane na wystawie to fotografie czarno-białe z szeroką gamą szlachetnych tonów szarości. Pochodzą z lat 60., 70. i 80. ubiegłego stulecia. Wykonane są w tradycyjnej technice bromowej.

Muzeum Śląskie jako instytucja kultury włącza się nie tylko w promocję dorobku śląskich fotografików, ale też eksponując ten dorobek, stara się zwrócić uwagę na rangę fotografii gromadzonej w charakterze muzealiów.

Kurator wystawy: Henryka Olszewska-Jarema.

  • Typ wystawy: Czasowa
  • Kurator wystawy:
    Henryka Olszewska-Jarema
  • Historyk sztuki, starszy kustosz, członkini Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1985) i Uniwersytetu Jagiellońskiego (podyplomowe studium muzealnicze, 1989). Pracowała w Muzeum Śląskim od 1985 r., od 1997 r. jako kierownik Działu Sztuki. W 2019 roku przeszła na emeryturę. Współtworzyła kolekcję polskiej sztuki współczesnej. Prowadziła sekcję rzemiosła artystycznego. Kuratorka stałej ekspozycji Śląska sztuka sakralna i wielu wystaw czasowych, współautorka scenariusza do filmu Chrzest sztuką obrazowany. Autorka artykułów w zakresie historii sztuki oraz opracowań katalogów zbiorów i wystaw czasowych.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn