Kup bilet
Czasowa

Sztukmistrz. Erwin Sówka retrospektywnie

#

Ekspozycja „jest kontynuacją działań Muzeum Śląskiego mających na celu stworzenie oraz ciągłe wzbogacanie kolekcji plastyki nieprofesjonalnej, fenomenu znanego od końca XIX wieku, wielokrotnie opisywanego i dokumentowanego. Kolekcja muzealna ma ilustrować oryginalność i specyfikę sztuki nieprofesjonalnej na Śląsku, której jednym z głównych przedstawicieli jest Erwin Sówka – artysta opisywany w literaturze, bohater filmów dokumentalnych i fabularnych, w tym dzieła Lecha Majewskiego „Angelus”. Malarz, obchodzący w 2011 roku 75. rocznicę urodzin oraz 55-lecie pracy twórczej, od połowy lat 50. XX wieku związany był z kołem malarzy amatorów przy KWK „Wieczorek”, powszechnie znanym jako Grupa Janowska. Przez pryzmat swojej wyobraźni i talentu uznawany jest za następcę słynnego Teofila Ociepki, również kojarzonego z katowickim Janowem. Bardzo charakterystyczne i oryginalne malarstwo Sówki, inspirowane między innymi mitologią Wschodu, teozofią, ale także Biblią, bardzo często osadzone jest w realiach pejzażu śląskiego. Prace malarza znajdują się w zbiorach wielu polskich i zagranicznych muzeów oraz w zbiorach prywatnych na całym świecie.

Głównym zamysłem wystawy poświęconej twórczości jednego z najwybitniejszych przedstawicieli sztuki intuicyjnej jest inauguracja cyklu prezentacji klasyków śląskiej sztuki naiwnej. W następnych latach planowane są między innymi wystawy twórczości Jana Nowaka, Pawła Wróbla czy Teofila Ociepki. Wystawom tym każdorazowo towarzyszyć będzie wydawnictwo albumowe prezentujące dorobek danego artysty, tworzące serię wydawniczą pod wspólną nazwą roboczą „Wolność wyobraźni – śląscy artyści intuicyjni”. Na ekspozycji prezentującej dzieła plastyki nieprofesjonalnej, która przeżywa obecnie swój renesans, zobaczymy zarówno prace początkowe, jak i te ostatnie, ukazujące wszystkie cykle tematyczne od postaci Świętej Barbary, wątków zaczerpniętych z Księgi Rodzaju, poprzez fascynacje kulturą i wierzeniami Wschodu, aż po śmiałe czasami erotyki. Nie zabraknie też wizerunków szczególnie umiłowanego przez Sówkę Nikiszowca.

Kurator wystawy: Sonia Wilk.

Spotkania towarzyszące wystawie

10 października // godz. 17.00 // wstęp w ramach biletu na wystawę
Kilka słów o sztuce innej. Co to jest „Art Brut”? Wykład prof. Alaina Bouillet.

22 listopada // godz. 17.00 // wstęp w ramach biletu na wystawę
Z Erwinem Sówką o malowaniu, filozofii i jeszcze kilku innych sprawach.

  • Typ wystawy: Czasowa
  • Kurator wystawy:
    Sonia Wilk
  • Teoretyk sztuki, kurator wystaw ogólnopolskich i międzynarodowych, kustosz. Ukończyła studia z zakresu filozofii na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego oraz studia muzeologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Akademii Dziedzictwa przy Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Studiowała w Instytucie Historii Sztuki KUL. Od przeszło 20 lat bada wszelkie zjawiska związane z szeroko pojętą sztuką nieprofesjonalną (art brut, outsider art, art naif, insita i in.). Uczestniczy w sesjach naukowych i konferencjach na temat sztuki nieprofesjonalnej w Polsce i za granicą, wygłaszając odczyty i wykłady. Autorka tekstów katalogów licznych wystaw plastyki nieprofesjonalnej. Od 2008 r. jest kierownikiem Działu Plastyki Nieprofesjonalnej Muzeum Śląskiego w Katowicach.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn