Kup bilet
Czasowa

Vladimír Birgus. Fotografia

#
 • Normalny :od 14 zł
 • Ulgowy :od 9 zł

W Muzeum Śląskim mamy okazję zobaczyć blisko 80 dzieł artysty, będących przeglądem jego twórczości od początkowych projektów z lat 70. do najnowszych prac, które do tej pory nie były pokazywane szerszej publiczności. Retrospektywny charakter wystawy pozwala na prześledzenie drogi artystycznej Birgusa, od zaangażowanej społecznie fotografii dokumentalnej po bardziej abstrakcyjne w formie „opowieści fotograficzne”.

Vladimír Birgus wykształcenie zdobył na wiodących uczelniach artystycznych, w tym w słynnej kolebce talentów – FAMU w Pradze, gdzie później został wykładowcą. Tam ukształtowała się jego postawa artystyczna i sposób, w jaki postrzega świat i człowieka. Początkowo, w latach 70. i 80. XX wieku, uwieczniał w swoich kadrach społeczeństwo czechosłowackie – nawiązując do formy eseju fotograficznego. Birgus w swoich opowieściach fotograficznych skupił się na portretowaniu ludzi uwikłanych w sytuacje niezależne od ich woli. W kolejnych latach konfrontował realia funkcjonowania różnych społeczności i środowisk w wielu miejscach na świecie. Tak powstał pierwszy cykl East End, zrealizowany w Londynie w 1974 roku, który można określić jako traktat o kondycji współczesnego człowieka. W tym duchu powstawały kolejne prace w ramach konsekwentnie realizowanego projektu o wymownym tytule Coś niewysłowionego (Cosi nevyslovitelného – Something Unspeakable), w którym autor tworzy opowieść pisaną obrazem. Większość prac z tego okresu ma charakter dokumentalny, jednak formuła fotografii subiektywnej pozwoliła na ich kreatywną interpretację, wychodzącą poza ramy utrwalania pamięci o prawdzie czasów.

Poszukiwania nowych środków wyrazu skłoniły artystę do podążania w stronę form bardziej abstrakcyjnych. Z upływem czasu barwa w jego twórczości zaczęła odgrywać coraz ważniejszą rolę, stając się dominantą w wielu pracach artysty. Wybijająca się malarskość jego fotografii stanowi dopełnienie przyświecającej Birgusowi humanistycznej refleksji. Artysta poszukuje bohaterów „globalnego teatru”, gdzie przenikają się i przemieszczają różne idee. Scenerię  dla tych rozważań stanowią centra wielkich miast, ich przedmieścia i krajobraz wokół.

Vladimír Birgus w swoich wypowiedziach wielokrotnie podkreśla ogromną sympatię do Polski – od lat 70. regularnie odwiedza nasz kraj przy okazji swoich wykładów oraz licznych projektów organizowanych wspólnie z polskimi szkołami artystycznymi. Ma częsty kontakt z naszymi studentami, którzy coraz liczniej kształcą się w najlepszej czeskiej szkole fotografii – Instytucie Twórczej Fotografii w Opawie, gdzie artysta jest wykładowcą.

Kurator wystawy: Danuta Kowalik-Dura

„Vladimír Birgus. Fotografia”
25.03-8.09.2017

 

 • Muzeum Śląskie w Katowicach
  ul. T. Dobrowolskiego 1
 • zobacz na mapie
 • Typ wystawy: Czasowa
 • Kurator wystawy:
  Danuta Kowalik-Dura
 • Danuta Kowalik–Dura – starszy kustosz, członek wpierający Związku Polskich Artystów Fotografików, kurator wielu wystaw, m.in.: Stany graniczne. Fotografia. Arkadiusz Gola; Dopełnienie konieczne. Śląskie Fotografki; Siła dokumentu. Stanisław Jakubowski. Fotografia; Metafory pamięci. Jerzy Hlawski. Fotografia; Vladimir Birgus. Fotografia 1972-2017.
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on LinkedIn