Kup bilet
Czasowa

Wirtuozi wyobraźni

#

Kolekcja dzieł plastycznych dokumentujących pracę nad spektaklami teatralnymi prowokuje do zadawania pytań dotyczących formy i idei w sztuce, łączenia podziwu dla dzieł sztuki z namysłem nad zawartą w nich koncepcją. Współcześni scenografowie, spadkobiercy postaw awangardystów z początku XX wieku, rozwijają w swych pracach refleksję o świecie, często zanotowaną w szkicach lub w uwagach na marginesach rysunków koncepcyjnych oraz rewersach projektów.

Poszukiwania służące ukazaniu uniwersalnego języka sztuki, której podstawą jest rysunek, stwarzają okazję do zestawienia projektów scenograficznych z obrazami, a także do połączenia kolekcji tworzących zbiory sztuki współczesnej Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Prezentacja rysunków wykonanych ołówkiem, tuszem lub pastelami na papierach – obok kolaży lub obrazów malowanych na płótnie fotograficznym – odzwierciedla wielość technik w pracach inicjowanych decyzją o zaznaczeniu punktu, a następnie przedłużeniu go i stworzeniu kreski. Tak uproszczony opis podkreśla znaczenie gestu artysty, świadczy o charakterze i ekspresji jego warsztatu, a także wskazuje podstawowe znaczenie procesu intelektualnego zmierzającego do stworzenia zapisu modelu świata, czyli układu relacji między człowiekiem a przestrzenią. Ten podstawowy problem scenograficzny jest eksponowany w dziełach wybitnych polskich artystów, takich jak Jan Berdyszak, Bohdan Cieślak, Jerzy Gurawski, Tadeusz Kantor, Jadwiga Mydlarska-Kowal, Jerzy Skarżyński, Janusz Wiśniewski, reprezentujących dokonania kolejnych pokoleń mistrzów, którzy utrzymują ze sobą krytyczny dialog.

Wirtuozi wyobraźni. Teatralne rysunki postaci i przestrzeni w twórczości artystów współczesnych z kolekcji Muzeum Śląskiego w Katowicach

kurator: Agnieszka Kołodziej-Adamczuk

projekt przestrzeni: Krystian Banik

26.02.2021- 25.04.2021

Muzeum Śląskie w Katowicach

ul. T. Dobrowolskiego 1 / budynek Centrum Scenografii Polskiej

 

→ Audiodeskrypcja wybranych dzieł

  • Typ wystawy: Czasowa
  • Kurator wystawy:
    Agnieszka Kołodziej-Adamczuk
  • Absolwentka Historii Sztuki na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL. Ukończyła Podyplomowe Studium Filologii Polskiej KUL, Podyplomowe Studium Teatrologiczne przy Instytucie Filologii Polskiej KUL oraz studia podyplomowe w Katedrze Scenografii na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Kustosz Muzeum Śląskiego w Katowicach, autorka artykułów poświęconych przestrzeni teatru i polskiej awangardzie XX wieku.
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn