Kup bilet
Czasowa

Zaczęło się od ziarna… Historia roślin uprawnych

#
  • Normalny :od 14 zł
  • Ulgowy :od 9 zł

Wystawa „Zaczęło się od ziarna…”, inaugurująca działalność Muzeum Śląskiego w zrewitalizowanym budynku łaźni głównej, ukazuje dzieje człowieka w kontekście towarzyszących mu roślin. Bohaterami ekspozycji uczyniliśmy rośliny uprawne i użytkowe, które nie tylko zmieniały oblicze świata – jak kauczukowiec, dzięki któremu rozwinął się przemysł motoryzacyjny, czy trzcina cukrowa napędzająca handel w czasach kolonizacji – lecz przede wszystkim zapewniały całym społecznościom pokarm i materiały do produkcji odzieży. To także opowieści o roślinach zajmujących wyjątkowe miejsce w historii świata: herbacie, która doprowadziła do wielu konfliktów i wojen czy ziemniaku, który – przywieziony z Ameryki – uratował mieszkańców Europy przed głodem.

Historia cywilizacji nierozerwalnie związana jest z roślinnością. Bez względu na epokę czy szerokość geograficzną rozwój kultur i społeczeństw był uzależniony od dostępu do tytułowego ziarna, a moment, w którym człowiek był w stanie zapewnić sobie zapasy pokarmu, okazał się w dziejach ludzkości przełomowy. To od tej chwili człowiek zyskał czas, który poświęcił na twórcze zajęcia, udoskonalał swoje narzędzia, dom oraz strój.

Najważniejszymi elementami ekspozycji są oryginalne pozostałości roślin uprawnych, pozyskane w trakcie badań wykopaliskowych, w tym depozyty zbożowe znalezione na terenie Śląska, będące jednymi z najstarszych śladów działalności rolniczej na naszych ziemiach. Zobaczymy również pochodzące z wykopalisk przedmioty wykonane z roślin, takie jak tkaniny, talerze, sznury, instrumenty czy miotły, oraz współczesne produkty i przedmioty codziennego użytku.

Zaczęło się od ziarna... Historia roślin uprawnych

„Zaczęło się od ziarna… Historia roślin uprawnych”
9.09.2017– 20.05.2018
Muzeum Śląskie, Katowice, ul. Dobrowolskiego 1, budynek łaźni głównej
Kuratorka: 
Agata Sady

WSKAZÓWKI DLA OSÓB Z ALTERNATYWNĄ MOTORYKĄ

Osoby poruszające się na wózkach mogą się dostać do budynku łaźni z poziomu terenu. Poruszając się żwirową ścieżką wzdłuż frontowej ściany łaźni w kierunku holu centralnego i wieży wyciągowej, przed platanem należy skręcić w prawo, w stronę widocznego na murze symbolu dostępności. Po lewej stronie znajduje się kasa w holu centralnym. Tu można kupić bilet przed zwiedzaniem ekspozycji w Galerii Łaźnia. Z kolei na prawo, za narożnikiem budynku łaźni, znajduje się wejście.  Należy wjechać windą na pierwsze piętro, gdzie jest wejście na wystawę i drugie wejście do budynku. Z tego miejsca widać nieodrestaurowane jeszcze pokopalniane obiekty.
>> więcej

LEKCJA MUZEALNA NA WYSTAWIE

A zaczęło się od ziarna

Co można zrobić z ziemniaka? Jak długą drogę musiała przebyć herbata, aby trafiła do filiżanki? W czasie lekcji dzieci zobaczą pierwsze narzędzia rolnicze, dowiedzą się skąd pochodzą poszczególne ziarna, owoce, warzywa i dowiedzą się jak ważne role odegrały dla człowieka.
>> więcej

  • Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1, budynek łaźni głównej
  • Typ wystawy: Czasowa
  • Kurator wystawy:
    Agata Sady
  • Absolwentka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Śląskim, podyplomowego studium muzeologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim i międzywydziałowych studiów podyplomowych archeologii sądowej na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracownik Muzeum Śląskiego od 1999 r., obecnie kustosz. Specjalistka do spraw archeobotaniki. Bada pozostałości roślinne ze śląskich stanowisk archeologicznych. Autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych. Członkini interdyscyplinarnych zespołów badawczych oraz organizacji naukowych i społecznych.
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on LinkedIn