Kup bilet

Zabrze – huta „Reden”

25 kwietnia 2022

Kategoria:
Industrialne dziedzictwo dawniej i dziś

Jednym z miejsc upamiętniających postać hrabiego Friedricha Wilhelma von Redena, współtwórcy przemysłu na Górnym Śląsku, była huta żelaza założona w 1853 roku w Zabrzu. Twórcy zakładu mającego składać się m.in. z dwóch wielkich pieców, koksowni, pudlingarni oraz walcowni, zdecydowali się wówczas nadać mu imię zmarłego w 1815 roku urzędnika. Z początkiem XX wieku huta „Reden” zmieniła profil produkcji z surowcowego na dostawcę konstrukcji stalowych oraz maszyn górniczych. W 1951 roku hutę przemianowano na „Zabrzańską Fabrykę Maszyn Górniczych POWEN”, specjalizującą się w produkcji pomp i wentylatorów kopalnianych.

Pocztówka przedstawiająca widok ogólny huty „Reden” nadana została w 1949 roku. Zdjęcie pochodzi prawdopodobnie z wcześniejszego okresu, na co może wskazywać zasłonięty opis w języku niemieckim znajdujący się u dołu kartki. Pośród charakterystycznych hal produkcyjnych uwagę przykuwa strzelista konstrukcja gazometru, która nie zachowała się do obecnych czasów. Na współczesnym zdjęciu widoczne są zabudowania fabryczne należące do spółki „Powen – Wafapomp S.A.” widziane z peronu dworca kolejowego w Zabrzu.

Piotr Rygus

Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on LinkedIn