A A A
Previous slide
Next slide

Biblioteka

Biblioteka Muzealna ma charakter naukowy. Gromadzony księgozbiór – liczący ponad 55 tysięcy woluminów – odpowiada profilowi wielodziedzinowego Muzeum. Biblioteka posiada bogate zbiory z zakresu muzealnictwa (opracowania teoretyczne, stany badań z Polski i świata, katalogi wystaw, katalogi zbiorów, przewodniki po muzeach w Polsce i na świecie), szeroko pojętej sztuki (malarstwo, grafika, plakat, rzeźba, fotografia, plastyka nieprofesjonalna, historia sztuki, estetyka, teatr), a także materiały z dziedziny archeologii, etnografii, historii, techniki i przemysłu, szeroko rozumianej konserwacji. Ze względu na lokalizację – również górnictwa, architektury, industrializacji, rewitalizacji. W zbiorach Biblioteki znajdują się wydawnictwa dokumentujące działalność edytorską Muzeum Śląskiego w Katowicach, jak również bogate zbiory silesiaców (publikacje związane z kulturą i historią regionu śląsko-dąbrowskiego) oraz kolekcja wydawnictw zwartych i ciągłych z lat 1800–1950, zgromadzona w Dziale Zbiorów Dawnych.

Biblioteka Muzealna służy przede wszystkim pracownikom Muzeum jako warsztat naukowego opracowania zbiorów. Jednocześnie osoby zainteresowane mogą korzystać ze zbiorów na miejscu, w dostępnej dla wszystkich Czytelni.

Godziny otwarcia Czytelni:

Informujemy, że w dniu 31 maja 2024 roku Biblioteka będzie czynna do godziny 17:00.

Informacja o zbiorach:

Czytelnia:

Zespół:

Justyna Długosz

kierownik, kustosz
t. 32 779 93 51

Paweł Siębor

adiunkt
k. 32 213 08 89

Izabela Oleaszewska-Porzycka

kustosz
t. 32 213 08 19

Katalog zbiorów bibliotecznych

Zasoby innych instytucji w zbiorach Biblioteki:

Linki polecane przez Bibliotekę

Lokalizacja Biblioteki Muzeum Śląskiego:

ms 95 www

Adres
ul T. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice
tel. 32 21 30 856
biblioteka@muzeumslaskie.pl

  • poniedziałek nieczynne
  • wtorek 10:00 - 18:00
  • środa - czwartek 10:00 - 16:00
  • piątek 10:00 - 18:00
  • sobota - niedziela nieczynne