A A A
edukacja 4 1135x758

Od momentu restytucji w 1984 roku Muzeum Śląskie w Katowicach prowadzi różnorodną działalność edukacyjną. Punktem wyjścia naszych działań są nie tylko wystawy stałe i czasowe organizowane w muzeum, ale też misja propagowania szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Liczne zajęcia realizowane są w formie lekcji i warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz różnorodnych wydarzeń dla odbiorców dorosłych.  Naszym gościom proponujemy udział w wykładach, spotkaniach i dyskusjach, ale też seanse filmowe, spektakle teatralne, koncerty.

Prace związane z organizacją działań edukacyjnych obejmują współpracę ze szkołami, bibliotekami, stowarzyszeniami, komórkami obsługującymi placówki oświatowe oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami.

Prowadzimy też działania, których celem jest uczynienie z muzeum miejsca przyjaznego dla osób z niepełnosprawnościami. W muzeum odbywają się zajęcia dla dzieci i dorosłych z dysfunkcjami intelektualnymi, autyzmem, wykluczonych społecznie.

Edukacja z Muzeum Śląskim to wspaniała przygoda!

Zajęcia dla szkół i przedszkoli

 Dla grup szkolnych proponujemy lekcje i warsztaty poświęcone różnym dziedzinom kultury. Wszystkie zajęcia zakładają aktywny udział uczniów i są okazją do połączenia nauki z pasją tworzenia, samodzielnymi poszukiwaniami, ćwiczeniem umiejętności pracy w grupach. Wpisując się w podstawy programowe uzupełniają program nauczania, a przede wszystkim inspirują do własnych przemyśleń i działań twórczych.


W trosce o państwa zdrowie zajęcia oraz zasady korzystania z zajęć grupowych zostały przystosowane do nowych wymogów sanitarnych. Prosimy jednocześnie o zapoznanie się z regulaminem.