A A A

Warsztaty, spotkania i wydarzenia cykliczne

Więcej szczegółów o konkretnych wydarzeniach można co miesiąc znaleźć w Kalendarzu wydarzeń. Tam też znajdują się informacje o wydarzeniach niecyklicznych, jednorazowych: koncertach, spektaklach, spotkaniach i wielu innych. Serdecznie zapraszamy!

Poproszeni o składniki i przepis na samych siebie musielibyśmy połączyć to, co biologiczne z tym, czego mogliśmy i możemy się nauczyć. Wszystko czego doświadczamy, jak doświadczamy, tworzy naszą niepowtarzalność. Sztuka i działania twórcze pozwalają nam odkrywać to, kim już jesteśmy i uczyć się, angażując całą swoją uwagę i ciało. Warsztaty są propozycją dla opiekunów z dziećmi, którzy chcą wejść w relacje z samymi sobą, sztuką i nauką. Istotą zajęć jest zrozumienie połączeń w naszym ciele, mózgu, relacji z językiem sztuki, dzięki którym uczymy się z przyjemnością i zaangażowaniem. Do udziału zapraszamy pary (opiekun+ dziecko), żeby umożliwić pracę z zachowaniem schematu: ja, ja/ty, ja/oni.

Warsztaty prowadzone są w małych grupach, przyjazne dzieciom o wysokiej wrażliwości sensorycznej, z udziałem tłumacza polskiego języka migowego.

Metody: Ruch Rozwijający Weroniki Scherborne, neuroedukacja, metody aktywizujące zmysły

Koncepcja i prowadzenie: Dagmara Stanosz

Konsultacje neurodydaktyczne: dr Jacek Francikowski

  • 24.02. 2024 / godz. 11:00 / PIKSEL

Czy jeśli oko może nas oszukać, my możemy oszukać oko? Warsztaty pozwalają zwrócić uwagę na relacje między światem przyrody i sztuki, różnymi sposobami postrzegania. Podczas zajęć wykorzystamy narzędzia optyczne – min. lupy, mikroskop elektroniczny, metodę pikselizacji. Inspiracja będą prace Jerzego Rosołowicza i Chucka Close’a.

  • 23.03.2024/ godz. 11:00AKCJA

Jak brzmią kolory? Warsztaty będą okazją do wizualizacji emocji za pomocą barw, faktur, ekspresji ciała. W dialogu z pracami mistrzów sztuki gestu. W warsztacie zostaną wykorzystane worki sensoryczne oraz muzyki o częstotliwości 432 Hz – dźwięków natury. Warsztat sensoryczny będzie inspiracją do zabawy malarskiej. 

  • 27.04.2024 / godz. 11:00 / PLAMA

Czy kolory, które widzimy istnieją naprawdę? Warsztaty inspirowane impresjonizmem, obrazami Williama Turnera oraz Józefa Pankiewicza  będą okazją do spotkania z tematem barwy, światła, iluzji optycznej, fizjologii oka i percepcji obrazu. Zainspirowani puentylizmem stworzymy wiosenne pejzaże.

  • 25.05.2024 / godz. 11:00 / I KROPKA

Co lewa strona robi z prawą i po co? Warsztaty będą okazją do przyjrzenia się samemu sobie z perspektywy  neurologicznej i malarskiej. Warsztat ruchowy z wykorzystaniem ćwiczeń integracji bilateralnej oraz Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne będzie inspiracją do interpretacji dzieł Wasilija Kandinsky’ego oraz prac Stanisława Wyspiańskiego (mało znanego rysunku komórki oraz prac z kolekcji MŚ).

W ramach warsztatu powstaną formy abstrakcyjne, które finalnie przełożymy na formę wypukłodruku, umożliwiającego odczytanie za pomocą dotyku.

  • 25.05.2024 / godz. 16:00 /

Interaktywny wykład dla opiekunów i dzieci w ramach cyklu „I KROPKA”. Prowadzenie: dr Jacek Francikowski, Uniwersytet Śląski

Zapraszamy na interaktywny wykład poświęcony zrozumieniu tajemnic działania zmysłu wzroku. Podczas spotkania uczestnicy będą mieli okazję zgłębić tajniki budowy i działania układu wzrokowego – jednego z najbardziej skomplikowanych i fascynujących zmysłów człowieka. W trakcie warsztatów uczestnicy odkryją budowę i działanie oka, zrozumieją, co dzieje się ze światłem w oku i jak jest ono przetwarzane przez mózg, aby stworzyć odwzorowanie świata. Poprzez interaktywny wykład, dyskusję i doświadczenia, będziemy zgłębiać mechanizmy ostrości widzenia, percepcji kolorów, głębi i ruchu oraz inne aspekty funkcjonowania układu wzrokowego. Warsztaty będą stanowiły połączenie teorii i praktyki, co umożliwi uczestnikom lepsze zrozumienie zasad działania zmysłu wzroku oraz wpłynie na ich codzienne doświadczenia związane z percepcją otaczającego świata. Zajęcia będą tłumaczone na polski język migowy.

Cykl ,, Motywy znane i lubiane” jest adresowany do osób niesłyszących i słyszących. Prelekcje Michała Justyckiego przybliżają postacie i motywy mocno osadzone w kulturze, także popularnej. Wykłady prowadzone w Polskim Języku Migowym z tłumaczeniem na język mówiony.

  • 25.05. 2024  godz. 14:00 – Dziwacy w malarstwie. To ciekawe, to przerażające!

Zainteresowanie ludźmi z wadami wyglądu jest stare jak świat. Czy brzydota jest tak samo atrakcyjna jak piękno?

Spójrzmy na portrety  autorstwa znanych malarzy. Na przykład Leonarda da Vinci. Groteska, deformacje i przerysowania podkreślają charakterystyczne cechy wyglądu bohaterów portretów. Czy też uznamy ich za brzydkich, może przerażających? A może nie, wszak kanony piękna się zmieniają.

  • 22.06.2024  godz. 14:00 – Co się stało? Estetyka obrzydliwości i jak się to objawia?

Są tematy, które trudno przekazać nie wywołując u widzów odruchów wstrząsu, obrzydzenia, szoku. Kryzysy, przemoc, ślepy konsumpcjonizm, chciwość, tyrania – demony, które władają ludzkimi duszami. Sztuka zaangażowana, pokazująca ciemne strony ludzkiej duszy bywa lustrem, w które warto zajrzeć.

W piątki o 17.30 zapraszamy na oprowadzania kuratorskie po wystawach stałych i czasowych.

Harmonogram oprowadzań:

17.05 – wystawa „Wojny nigdy dość!”; prowadzenie: Sonia Wilk, Magdalena Łuków vel Broniszewska, Katarzyna Kościelny

21.05 – wystawa „200 lat kopalni Katowice. Nasza kopalnia”; prowadzenie: dr Piotr Rygus

7.06 – wystawa „Spojrzenie z góry. Archiwum Wandy Rutkiewicz”; prowadzenie: Beata Lisicka

14.06 – wystawa „Chopinowi Duda Gracz”; prowadzenie: Agata Duda-Gracz

21.06 – wystawa „Wojny nigdy dość!”; prowadzenie: Sonia Wilk, Magdalena Łuków vel Broniszewska, Katarzyna Kościelny

28.06 – wystawa „Faktura czasu. Prace Leszka Mądzika”; prowadzenie: Agnieszka Kołodziej-Adamczuk

26.07 – wystawa „Chopinowi Duda Gracz”; prowadzenie: Agata Duda-Gracz