A A A

Zachęcamy do zakupu biletów on-line oraz płatności bezgotówkowych

WSZYSTKIE WYSTAWY

wystawy stałe i czasowe
(ważny 1 dzień)

WSZYSTKIE WYSTAWY CZASOWE

wystaw czasowe
(ważny 1 dzień)

WIEŻA WIDOKOWA

WIEŻA WIDOKOWA TYMCZASOWO NIECZYNNA
(do zakupu tylko w kasach)

ABONAMENT ROCZNY

wszystkie wystawy stałe i czasowe
(do zakupu tylko w kasach)

WSPÓLNY BILET

Muzeum Śląskie w Katowicach
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

MUZEUM ŚLĄSKIE Z PRZEWODNIKIEM

BILET PODARUNKOWY

upoważnia do jednorazowego zwiedzania wystaw (za wyjątkiem "Na tropie Tomka") (do zakupu tylko w kasach)

NA TROPIE TOMKA

upoważnia do jednorazowego zwiedzania przestrzeni edukacyjnej
"Na tropie Tomka"

ZŁOTY BILET

wszystkie wystawy stałe i czasowe
(do zakupu tylko w kasach)

Miłośnicy i stali bywalcy w naszym Muzeum mogą skorzystać z abonamentu rocznego oraz Złotego Biletu.

Całoroczne imienne bilety abonamentowe uprawniają do wstępu do Muzeum Śląskiego i zwiedzania wystaw stałych i czasowych. Bilety te są ważne przez okres 365 dni od daty zakupu.

Złoty Bilet upoważnia do:

 • nielimitowanego bezpłatnego wejścia dla dwóch osób na wystawy stałe i czasowe oraz wieżę widokową, pod warunkiem jej dostępności,
 • bezpłatnego oprowadzania tematycznego i kuratorskiego dla dwóch osób raz w roku, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, mailowo: przewodnicy@muzeumslaskie.pl lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–15.00: tel. 32 2130 892, 504 269 094,
 • bezpłatnego wstępu na wszelkie koncerty i wydarzenia w ofercie Muzeum Śląskiego dla dwóch osób z zastrzeżeniem zgłoszenia udziału nie później niż na 3 dni przed terminem wydarzenia,
 • 15% zniżki na wydawnictwa i gadżety Muzeum Śląskiego oferowane w sklepie internetowym,
 • zniżki na poszczególne produkty z oferty sklepu muzealnego, zgodnie z ofertą sklepu,
 • 10% zniżki w bistro Moodro,
 • otrzymywania bezpłatnego biuletynu MŚ w wersji elektronicznej,
 • otrzymywania newslettera MŚ o wszystkich wystawach i wydarzeniach w ofercie Muzeum, w tym zaproszeń na wernisaże wystaw.

Bezpłatny wstęp do Muzeum Śląskiego:

 • dla osób fizycznych odznaczonych Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie za wstęp lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych Dz.U.2008 nr 160 poz.994.
 • dla pracowników muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie za wstęp lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych Dz.U.2008 nr 160 poz.994.
 • dla członków Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM)  lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS) – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie za wstęp lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych Dz.U.2008 nr 160 poz.994.
 • dla posiadaczy Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o karcie Polaka (Dz.U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr.52, poz. 305) – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie za wstęp lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych Dz.U.2008 nr 160 poz.994.
 • dla dzieci do lat 7 – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie za wstęp lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych Dz.U.2008 nr 160 poz.994.
 • dla asystentów osób z niepełnosprawnością

 

Ponadto każdy wtorek jest dniem bezpłatnego wstępu dla wszystkich zwiedzających.

 • bilet grupowy normalny mogą zakupić członkowie grupy liczącej 10 osób,
 • bilet grupowy ulgowy mogą zakupić członkowie grupy liczącej  10 osób, składającej się z dzieci powyżej lat 7 i młodzieży uczącej się do 26 lat lub osób, które ukończyły 60 rok życia,
 • zainteresowanych skorzystaniem z oferty zwiedzania z przewodnikiem dla grup zorganizowanych prosimy o kontakt mailowy: obsluga.publicznosci@muzeumslaskie.pl.

Bilet w cenie 1 zł przysługuje:

  • dziennikarzom za okazaniem legitymacji prasowej
  • emerytom będący byłymi pracownikami MŚ w Katowicach
  • nauczycielom, którzy przychodzą z grupą uczniów (1 opiekun na 9 uczniów)
  • licencjonowanym przewodnikom (za okazaniem legitymacji), zarówno którzy przychodzą z grupą osób jak i samodzielnie
  • najbliższym członkom rodziny pracowników Muzeum Śląskiego
  • obywatelom Ukrainy

WSZYSTKIE WYSTAWY

wystawy stałe i czasowe

Ważny 1 dzień

 • Bilet normalny indywidualny: 24 zł
 • Bilet ulgowy indywidualny: 16 zł
 • Bilet grupowy normalny (do nabycia tylko w kasach): 18 zł
 • Bilet grupowy ulgowy (do nabycia tylko w kasach): 12 zł
 • Bilet rodzinny (do nabycia tylko w kasach): 62 zł

WSZYSTKIE WYSTAWY CZASOWE

wystawy stałe i czasowe

Ważny 1 dzień

 • Bilet normalny indywidualny: 14 zł
 • Bilet ulgowy indywidualny: 9 zł
 • Bilet grupowy normalny (do nabycia tylko w kasach): 10 zł
 • Bilet grupowy ulgowy (do nabycia tylko w kasach): 7 zł
 • Bilet rodzinny (do nabycia tylko w kasach): 37 zł

WIEŻA WIDOKOWA

WIEŻA TYMCZASOWO NIECZYNNA
(do zakupu tylko w kasach)

Ważny 1 dzień (1 wjazd)

 • Bilet normalny indywidualny: 5 zł
 • Bilet ulgowy indywidualny: 3 zł
 • Bilet rodzinny (do nabycia tylko w kasach): 12 zł

ABONAMENT ROCZNY

wszystkie wystawy stałe i czasowe
(do zakupu tylko w kasach)

Ważny 365 dni

 • Bilet normalny indywidualny: 149 zł
 • Bilet ulgowy indywidualny: 99 zł

Muzeum Śląskie w Katowicach
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Uprawnia do jednokrotnego wstępu do każdej z siedzib w terminie 3 miesięcy od zakupu

 • Bilet normalny indywidualny: 32 zł
 • Bilet ulgowy indywidualny: 21 zł
 • Bilet rodzinny (do nabycia tylko w kasach): 80 zł

MUZEUM ŚLĄSKIE Z PRZEWODNIKIEM

 • Goście indywidualni - bilet normalny
  (z możliwością zwiedzania wystaw):
  29 zł
 • Goście indywidualni - bilet ulgowy
  (z możliwością zwiedzania wystaw):
  21 zł
 • Goście indywidualni
  (bez możliwości zwiedzania wystaw):
  7 zł
 • Opłata za usługę przewodnika w j. polskim od grupy: 129 zł
 • Opłata za usługę przewodnika w j. obcym od grupy: 250 zł

BILET PODARUNKOWY

upoważnia do jednorazowego zwiedzania wystaw
(za wyjątkiem "Na tropie Tomka")
(do zakupu tylko w kasach)

Ważny 3 miesiące

 • Bilet normalny indywidualny: 24 zł
 • Bilet ulgowy indywidualny: 16 zł

NA TROPIE TOMKA

upoważnia do jednorazowego zwiedzania przestrzeni edukacyjnej "Na tropie Tomka"

 • Bilet normalny indywidualny: 14 zł
 • Bilet ulgowy indywidualny: 9 zł
 • Bilet rodzinny (do nabycia tylko w kasach): 35 zł

ZŁOTY BILET

wszystkie wystawy stałe i czasowe
(do zakupu tylko w kasach)

Ważny 365 dni

 • Złoty bilet: 250 zł