A A A

Zachęcamy do zakupu biletów on-line oraz płatności bezgotówkowych

WSZYSTKIE WYSTAWY

wystawy stałe i czasowe
(ważny 1 dzień)

WSZYSTKIE WYSTAWY CZASOWE

wystaw czasowe
(ważny 1 dzień)

WIEŻA WIDOKOWA

WIEŻA WIDOKOWA TYMCZASOWO NIECZYNNA
(do zakupu tylko w kasach)

ABONAMENT ROCZNY

wszystkie wystawy stałe i czasowe
(do zakupu tylko w kasach)

WSPÓLNY BILET

Muzeum Śląskie w Katowicach
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

MUZEUM ŚLĄSKIE Z PRZEWODNIKIEM

BILET PODARUNKOWY

upoważnia do jednorazowego zwiedzania wystaw (za wyjątkiem "Na tropie Tomka") (do zakupu tylko w kasach)

NA TROPIE TOMKA

upoważnia do jednorazowego zwiedzania przestrzeni edukacyjnej
"Na tropie Tomka"

ZŁOTY BILET

wszystkie wystawy stałe i czasowe
(do zakupu tylko w kasach)

Miłośnicy i stali bywalcy w naszym Muzeum mogą skorzystać z abonamentu rocznego oraz Złotego Biletu.

Całoroczne imienne bilety abonamentowe uprawniają do wstępu do Muzeum Śląskiego i zwiedzania wystaw stałych i czasowych. Bilety te są ważne przez okres 365 dni od daty zakupu.

Złoty Bilet upoważnia do:

 • nielimitowanego bezpłatnego wejścia dla dwóch osób na wystawy stałe i czasowe oraz wieżę widokową, pod warunkiem jej dostępności,
 • bezpłatnego oprowadzania tematycznego i kuratorskiego dla dwóch osób raz w roku, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, mailowo: przewodnicy@muzeumslaskie.pl lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–15.00: tel. 32 2130 892, 504 269 094,
 • bezpłatnego wstępu na wszelkie koncerty i wydarzenia w ofercie Muzeum Śląskiego dla dwóch osób z zastrzeżeniem zgłoszenia udziału na adres e-mail: obsluga.publicznosci@muzeumslaskie.pl nie później niż na 3 dni przed terminem wydarzenia,
 • 15% zniżki na wydawnictwa i gadżety Muzeum Śląskiego oferowane w sklepie internetowym,
 • zniżki na poszczególne produkty z oferty sklepu muzealnego, zgodnie z ofertą sklepu,
 • 10% zniżki w bistro Moodro,
 • otrzymywania bezpłatnego biuletynu MŚ w wersji elektronicznej,
 • otrzymywania newslettera MŚ o wszystkich wystawach i wydarzeniach w ofercie Muzeum, w tym zaproszeń na wernisaże wystaw.

Bezpłatny wstęp do Muzeum Śląskiego:

 • dla osób fizycznych odznaczonych Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie za wstęp lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych Dz.U.2008 nr 160 poz.994.
 • dla pracowników muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie za wstęp lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych Dz.U.2008 nr 160 poz.994.
 • dla członków Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM)  lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS) – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie za wstęp lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych Dz.U.2008 nr 160 poz.994.
 • dla posiadaczy Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o karcie Polaka (Dz.U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr.52, poz. 305) – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie za wstęp lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych Dz.U.2008 nr 160 poz.994.
 • dla dzieci do lat 7 – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie za wstęp lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych Dz.U.2008 nr 160 poz.994.
 • dla asystentów osób z niepełnosprawnością

 

Ponadto każdy wtorek jest dniem bezpłatnego wstępu dla wszystkich zwiedzających.

 • bilet grupowy normalny mogą zakupić członkowie grupy liczącej 10 osób,
 • bilet grupowy ulgowy mogą zakupić członkowie grupy liczącej  10 osób, składającej się z dzieci powyżej lat 7 i młodzieży uczącej się do 26 lat lub osób, które ukończyły 60 rok życia,
 • zainteresowanych skorzystaniem z oferty zwiedzania z przewodnikiem dla grup zorganizowanych prosimy o kontakt mailowy: obsluga.publicznosci@muzeumslaskie.pl.

Wykaz osób uprawnionych do zakupu biletu ulgowego:

 • emeryci oraz seniorzy po 60 roku życia bez względu na zatrudnienie,
 • uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studenci oraz osoby odbywające studia doktoranckie,
 • osoby fizyczne odznaczone odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”,
 • kombatanci,
 • osoby posiadające legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności,
 • nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczyciele placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych,
 • osoby mające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych (co potwierdza stosowna legitymacja wydana przez Urząd ds. Kombatantów i osób Represjonowanych).

 

Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstąp do muzeów okazuje upoważnionemu pracownikowi muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.

Do zakupu grupowego biletu wstępu uprawnieni są członkowie grupy liczącej minimum 10 osób.

Do zakupu biletu grupowego ulgowego uprawnienie są członkowie grupy liczącej minimum 10 osób składającej się z dzieci powyżej lat 7 i młodzieży uczącej się do 26 lat lub osób, które ukończyły 60 rok życia.

Do zakupu rodzinnego biletu wstępu uprawnione są rodziny liczące minimum: 2 osoby dorosłe + 1 dziecko, maksymalnie: 10 osób. Skorzystanie z biletu rodzinnego nie wymaga posiadania Karty Dużej Rodziny, choć posiadacze tej Karty mogą z niego skorzystać jeśli uznają to za korzystne.

Wykaz honorowanych kart zniżkowych i przysługujące z ich tytułu zniżki:

 • 50% rabatu dla wszystkich kart o charakterze rodzinnym – zgodnie z upustem, do udzielania którego zobligowało się Muzeum Śląskie w odniesieniu do ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Upust obowiązuje od ceny biletu, do którego jest uprawniony okaziciel tzn. jeśli jest to rodzic/opiekun – od ceny biletu normalnego, jeśli jest to dziecko/osoba uprawniona do biletu ulgowego – od ceny biletu ulgowego. Ten rabat nie jest liczony od ceny biletu rodzinnego czy grupowego. Karta Dużej Rodziny obowiązuje dla modelu rodziny 3+ (od 3 do 10 osób w rodzinie),
 • Karta Dużej Rodziny wydana przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej województwa śląskiego – 20 zł. Karta Dużej Rodziny obowiązuje dla modelu rodziny 3+ (od 3 do 10 osób w rodzinie).

Bilet w cenie 1 zł przysługuje:

  • dziennikarzom za okazaniem legitymacji prasowej
  • emerytom będący byłymi pracownikami MŚ w Katowicach
  • nauczycielom, którzy przychodzą z grupą uczniów (1 opiekun na 9 uczniów)
  • licencjonowanym przewodnikom (za okazaniem legitymacji), zarówno którzy przychodzą z grupą osób jak i samodzielnie
  • najbliższym członkom rodziny pracowników Muzeum Śląskiego
  • obywatelom Ukrainy

WSZYSTKIE WYSTAWY

wystawy stałe i czasowe

Ważny 1 dzień

 • Bilet normalny indywidualny: 24 zł
 • Bilet ulgowy indywidualny: 16 zł
 • Bilet grupowy normalny (do nabycia tylko w kasach): 18 zł
 • Bilet grupowy ulgowy (do nabycia tylko w kasach): 12 zł
 • Bilet rodzinny (do nabycia tylko w kasach): 62 zł

WSZYSTKIE WYSTAWY CZASOWE

wystawy stałe i czasowe

Ważny 1 dzień

 • Bilet normalny indywidualny: 14 zł
 • Bilet ulgowy indywidualny: 9 zł
 • Bilet grupowy normalny (do nabycia tylko w kasach): 10 zł
 • Bilet grupowy ulgowy (do nabycia tylko w kasach): 7 zł
 • Bilet rodzinny (do nabycia tylko w kasach): 37 zł

WIEŻA WIDOKOWA

WIEŻA TYMCZASOWO NIECZYNNA
(do zakupu tylko w kasach)

Ważny 1 dzień (1 wjazd)

 • Bilet normalny indywidualny: 5 zł
 • Bilet ulgowy indywidualny: 3 zł
 • Bilet rodzinny (do nabycia tylko w kasach): 12 zł

ABONAMENT ROCZNY

wszystkie wystawy stałe i czasowe
(do zakupu tylko w kasach)

Ważny 365 dni

 • Bilet normalny indywidualny: 149 zł
 • Bilet ulgowy indywidualny: 99 zł

Muzeum Śląskie w Katowicach
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Uprawnia do jednokrotnego wstępu do każdej z siedzib w terminie 3 miesięcy od zakupu

 • Bilet normalny indywidualny: 32 zł
 • Bilet ulgowy indywidualny: 21 zł
 • Bilet rodzinny (do nabycia tylko w kasach): 80 zł

MUZEUM ŚLĄSKIE Z PRZEWODNIKIEM

 • Goście indywidualni - bilet normalny
  (z możliwością zwiedzania wystaw):
  29 zł
 • Goście indywidualni - bilet ulgowy
  (z możliwością zwiedzania wystaw):
  21 zł
 • Goście indywidualni
  (bez możliwości zwiedzania wystaw):
  7 zł
 • Opłata za usługę przewodnika w j. polskim od grupy: 129 zł
 • Opłata za usługę przewodnika w j. obcym od grupy: 250 zł

BILET PODARUNKOWY

upoważnia do jednorazowego zwiedzania wystaw
(za wyjątkiem "Na tropie Tomka")
(do zakupu tylko w kasach)

Ważny 3 miesiące

 • Bilet normalny indywidualny: 24 zł
 • Bilet ulgowy indywidualny: 16 zł

NA TROPIE TOMKA

upoważnia do jednorazowego zwiedzania przestrzeni edukacyjnej "Na tropie Tomka"

 • Bilet normalny indywidualny: 14 zł
 • Bilet ulgowy indywidualny: 9 zł
 • Bilet rodzinny (do nabycia tylko w kasach): 35 zł

ZŁOTY BILET

wszystkie wystawy stałe i czasowe
(do zakupu tylko w kasach)

Ważny 365 dni

 • Złoty bilet: 250 zł