A A A

Katowice w plenerze czyli spacery rysunkowo-rzeźbiarskie

Katowice w plenerze Sejm Śląski 2

Serdecznie zapraszamy na wakacyjny plener rysunkowo- rzeźbiarski, którego celem jest twórczy spacer szlakiem katowickiej architektury.

Będzie treściwie, rozwijająco, ale przede wszystkim bardzo swobodnie i sympatycznie – po prostu wakacyjnie.

Przestrzeganie zasad równościowych

MSWK 05

Instytucje oraz beneficjenci realizujący Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), zobowiązani są do przestrzegania horyzontalnych zasad równościowych: zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Oprócz horyzontalnych zasad równościowych w systemie wdrażania funduszy europejskich obowiązują również horyzontalne warunki podstawowe, które musi spełniać FEnIKS przez cały okres […]

Zgłaszanie nieprawidłowości

MSWK 05

Muzeum Śląskie, jako Beneficjent Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) zobowiązuje się do stosowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją Projektu. W związku z tym, Beneficjent udostępnia opracowany przez Instytucję Zarządzającą (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informacje […]

28 maja zwiedzisz wystawy za 1 zł!

Kobieta idzie z dziećmi obok budynku Muzeum Śląskiego.

W związku z organizacją INDUSTRIADY w najbliższą sobotę, na którą wejście udostępniamy bezpłatnie, ten wtorek będzie dniem płatnym – za symboliczną złotówkę.