Kup bilet


Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka
Biblioteka Muzealna ma charakter naukowy. Gromadzony księgozbiór – liczący ponad 55 tysięcy woluminów – odpowiada profilowi wielodziedzinowego Muzeum. Biblioteka posiada bogate zbiory z zakresu muzealnictwa (opracowania teoretyczne, stany badań z Polski i świata, katalogi wystaw, katalogi zbiorów, przewodniki po muzeach w Polsce i na świecie), szeroko pojętej sztuki (malarstwo, grafika, plakat, rzeźba, fotografia, plastyka nieprofesjonalna, historia  sztuki, estetyka, teatr), a także materiały z dziedziny archeologii, etnografii, historii, techniki i przemysłu, szeroko rozumianej konserwacji. Ze względu na lokalizację – również  górnictwa, architektury, industrializacji, rewitalizacji. W zbiorach Biblioteki znajdują się wydawnictwa dokumentujące działalność edytorską Muzeum Śląskiego w Katowicach, jak również bogate zbiory silesiaców (publikacje związane z kulturą i historią regionu śląsko-dąbrowskiego) oraz kolekcja wydawnictw zwartych i ciągłych z lat 1800–1950, zgromadzona w Dziale Zbiorów Dawnych.

Biblioteka Muzealna służy przede wszystkim pracownikom Muzeum jako warsztat naukowego opracowania zbiorów. Jednocześnie osoby zainteresowane mogą korzystać ze zbiorów na miejscu, w dostępnej dla wszystkich Czytelni.

Godziny otwarcia Czytelni:

 • poniedziałek: nieczynna
 • wtorek: 10.00 – 18.00
 • środa – czwartek: 10.00 – 16.00
 • piątek: 10.00 – 18.00
 • sobota – niedziela: nieczynne

 

Informacja o zbiorach:

biblioteka@muzeumslaskie.pl

Czytelnia:
32 21 30 856

 

Zespół:

 

Justyna Długosz
Kierownik, kustosz
t. 32 779 93 51

Paweł Siębor
asystent muzealny
k. 32 213 08 89

Izabela Oleaszewska-Porzycka
adiunkt
t. 32 213 08 19

 


Zasoby innych instytucji w zbiorach Biblioteki

Linki polecane przez Bibliotekę

Lokalizacja Biblioteki Muzeum Śląskiego:

 • Godziny otwarcia Biblioteki:
 • poniedziałek nieczynne
 • wtorek 10:00 - 18:00
 • środa - czwartek 10:00 - 16:00
 • piątek 10:00 - 18:00
 • sobota - niedziela nieczynne
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on LinkedIn