>
Kup bilet

Biblioteka
Biblioteka
Biblioteka
Biblioteka
Biblioteka Muzealna ma charakter naukowy. Gromadzony księgozbiór – liczący prawie 45 tysięcy woluminów – odpowiada profilowi wielodziedzinowego Muzeum. Biblioteka posiada bogate zbiory z zakresu muzealnictwa (opracowania teoretyczne, stany badań z Polski i świata, katalogi wystaw, katalogi zbiorów, przewodniki po muzeach w Polsce i na świecie), szeroko pojętej sztuki (malarstwo, grafika, plakat, rzeźba, fotografia, plastyka nieprofesjonalna, historia  sztuki, estetyka, teatr), a także materiały z dziedziny archeologii, etnografii, historii, techniki i przemysłu, szeroko rozumianej konserwacji. Ze względu na lokalizację – również  górnictwa, architektury, industrializacji, rewitalizacji. W zbiorach Biblioteki znajdują się wydawnictwa dokumentujące działalność edytorską Muzeum Śląskiego w Katowicach, jak również bogate zbiory silesiaców (publikacje związane z kulturą i historią regionu śląsko-dąbrowskiego) oraz kolekcja wydawnictw zwartych i ciągłych z lat 1800–1950, zgromadzona w Dziale Zbiorów Dawnych.

Biblioteka Muzealna służy przede wszystkim pracownikom Muzeum jako warsztat naukowego opracowania zbiorów. Jednocześnie osoby zainteresowane mogą korzystać ze zbiorów na miejscu, w dostępnej dla wszystkich Czytelni.

Informacja o zbiorach:
biblioteka@muzeumslaskie.pl

Czytelnia:
32 21 30 856

Zespół:
Justyna Długosz
Kierownik
e. j.dlugosz@muzeumslaskie.pl
t. 32 779 93 51
k. 690 455 924
Izabela Oleaszewska-Porzycka
Adiunkt
e. i.oleaszewska-porzycka@muzeumslaskie.pl
t. 32 213 08 19
Klaudia Zogorska
Młodszy dokumentalista
e. k.zogorska@muzeumslaskie.pl
t. 32 213 08 89
Agnieszka Tabor
Starszy dokumentalista
e. a.tabor@muzeumslaskie.pl
t. 32 213 08 91

Lokalizacja Biblioteki Muzeum Śląskiego:

  • Godziny otwarcia Biblioteki:
  • poniedziałek nieczynne
  • wtorek - piątek 10:00 - 18:00
  • sobota - niedziela nieczynne
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Kup bilet

Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

Unia Europejska Program regionalny EOG GRANTS - logo Norway Grants - logo EEA GRANTS - logo