A A A

Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytkowej wieży wyciągowej szybu Warszawa II

DSF7568

Muzeum Śląskie w Katowicach otrzymało w 2023 roku wstępną promesę w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja 2, na realizacją zadania inwestycyjnego obejmującego prace konserwatorsko-restauratorskie zabytkowej wieży wyciągowej szybu Warszawa. Po przeprowadzeniu wymaganych postępowań przetargowych i zabezpieczeniu środków na wkład własny, w dniu 2 lipca 2024 roku uzyskano Promesę dofinansowania Inwestycji.  

Przedmiotem zadania jest kompleksowe przeprowadzenie prac naprawczych, restauracyjnych i zabezpieczających zabytkowej, stalowej konstrukcji wieży wyciągowej szybu kopalnianego Warszawa II. Udostępniona w 2015 roku jako punkt widokowy wieża wyciągowa jest obecnie najbardziej rozpoznawalnym symbolem Muzeum Śląskiego i ikoną miasta Katowice. Wybudowana w 1924 roku 40-metrowa wieża szybu kopalnianego o masie ok. 100 ton, została zaadaptowana na funkcję wieży widokowej w ramach rewitalizacji byłej kopalni Katowice i budowy nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach. Prace adaptacyjne przeprowadzone w latach 2011-2013 nie ingerowały jednak w zabytkową konstrukcję stalową obiektu, która wymaga pilnej konserwacji wraz z rekonstrukcją zniszczonych elementów i pracami zabezpieczającymi powłokami antykorozyjnymi, powstrzymującymi dalszą degradację. Wykonanie prac restauracyjnych pozwoli na utrzymanie trwałości konstrukcji wieży przez kolejne lata i bezpieczne jej dalsze użytkowanie jako punktu widokowego.

 

Całkowita wartość zadania wynosi 6 062 461 zł, z czego:

  • dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: 3 500 000 zł;
  • wkład własny Województwa Śląskiego: 2 562 461 zł.

Termin realizacji zadania: lipiec 2024 – kwiecień 2025

slaskie
zwiekszenie dostepnosci muzeum slaskiego w katowicach dla osob ze szczegolnymi potrzebami etap ii 5
logotyp polski ład