A A A

REGULAMIN

Sklep internetowy, działający pod adresem https://muzeumslaskie.pl  prowadzony jest przez Muzeum Śląskie z siedzibą w Katowicach, przy ul. T. Dobrowolskiego 1, wpisane do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Województwo Śląskie – Zarząd Województwa Śląskiego, pod numerem RIK – M/12/99, zwane w dalszej części Regulaminu „Muzeum”.

Adres pocztowy:  ul. T. Dobrowolskiego 1,  40-205 Katowice

Adres e-mail:  wydawnictwo@muzeumslaskie.pl

Numer telefonu:  32/ 779 93 00 (wew. 54)

Numer faksu: 32/ 779 93 67

Muzeum prowadzi działalność w oparciu o „Statut Muzeum Śląskiego w Katowicach” (Załącznik do uchwały Nr II/43/3/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego, z dnia 16 stycznia 2006r.). Posiada numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON 001094121 oraz Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 634-23-11-686.

Użyte w dalszej części Regulaminu określenie „sklep” oznacza sklep internetowy prowadzony przez Muzeum za pośrednictwem strony: www.sklep.muzeumslaskie.pl z wykorzystaniem sieci Internet.

INFORMACJE OGÓLNE

Wszystkie ceny towarów podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotówkach.

Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu lub wprowadzania w nich zmian. Zmiana ceny towaru nie ma wpływu na cenę towaru już zamówionego przez Klienta.

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Muzeum. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub specyfikacji zamówienia.

Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Językiem zawarcia umowy jest język polski.

Każdy towar oferowany w sklepie jest nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz został legalnie wprowadzony na rynek polski.

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów dlatego realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

ZAMÓWIENIE TOWARU, POTWIERDZENIE ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Zamówienie można złożyć bezpośrednio poprzez:

– stronę internetową sklepu: https://muzeumslaskie.pl

– e-mailem na adres: wydawnictwo@muzeumslaskie.pl

1. Składanie zamówienia poprzez stronę internetową.

a. Kupujący wybiera interesujący go towar i umieszcza go w wirtualnym Koszyku,

b. Aby zrealizować zamówienie, należy utworzyć własne konto w sklepie internetowym Muzeum. Tworząc je Klient podaje: imię i nazwisko i/lub nazwę firmy, adres dostawy towaru, adres e-mail, numer telefonu oraz indywidualne hasło dostępu.

c. Aby zalogować się do serwisu, należy wpisać adres e-mail oraz indywidualne hasło dostępu.

d. Po zalogowaniu się Klient wybiera kolejno:

– adres dostawy: pojawi się automatycznie – będzie to adres wprowadzony do serwisu przy tworzeniu konta. Uwaga! Istnieje możliwość zmiany adresu w trakcie wypełniania formularza;

– preferowany sposób wysyłki oraz formę płatności.

Towar jest wysyłany za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Wybierając jeden z poniższych sposobów wysyłki, Klient decyduje się jednocześnie na określoną formę płatności. Klient wybiera czy skorzystać z przesyłki:

– „priorytetowej za pobraniem” – Klient płaci za towar przy odbiorze przesyłki.

– „priorytetowej – płatność przelewem z góry” – Klient płaci za towar przed jego wysłaniem, przelewem bankowym na konto Muzeum Śląskiego: ING Bank Śląski S.A. o/Katowice 31 1050 1214 1000 0007 0000 7131. W opisie przelewu należy podać numer zamówienia wygenerowany przez system.

– „Poczta Polska – odbiór w punkcie” – Klient płaci za towar przed jego wysłaniem, przelewem bankowym na konto Muzeum Śląskiego: ING Bank Śląski S.A. o/Katowice 31 1050 1214 1000 0007 0000 7131. Klient w formularzu zamówienia wybiera punkt odbioru przesyłki – placówkę Poczty Polskiej i we wskazanej przez siebie placówce odbiera przesyłkę.

Numer zamówienia Klient otrzymuje w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia. Ten sam numer można sprawdzić po zalogowaniu się do serwisu w zakładce „Moje zamówienia”.

Koszt wybranego sposobu wysyłki zostanie zsumowany z wartością zamówionego towaru.

e. W przypadku wyboru przesyłki za pobraniem zamówienie jest złożone z chwilą dokonania potwierdzenia przez klienta poprzez kliknięcie na ikonkę Kupuję i płacę. W ciągu 24 godzin od chwili złożenia zamówienia, Muzeum potwierdza mailowo jego przyjęcie.

f. W przypadku wyboru przesyłki przy płatności z góry oraz przy opcji „Poczta Polska – odbiór w punkcie”, zamówienie jest złożone z chwilą wpływu na konto Muzeum przelewu bankowego za dane zamówienie. W ciągu 24 godzin od chwili złożenia zamówienia, Muzeum potwierdza mailowo jego przyjęcie.

g. Istnieje możliwość zmiany każdego z parametrów zamówienia do chwili wysłania towaru przez Muzeum;

h. Czas realizacji zamówienia wynosi 1-3 dni roboczych od chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia

i. Muzeum realizuje zamówienia na terenie Polski, złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne.

j. Zamówienie zostanie niezwłocznie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i ma możliwość podjęcia decyzji o sposobie jego realizacji (wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia i zwrot wpłaconych pieniędzy w przypadku zamówienia przy płatności przelewem z góry),

k. Aktualny cennik kosztów wysyłki znajduje się na stronie sklepu, w zakładce Informacje → Płatność i dostawa.

2. Składanie zamówienia e-mailem.

a. Klient, po zapoznaniu się z ofertą sklepu internetowego, może złożyć zamówienie drogą mailową na adres: wydawnictwo@muzeumslaskie.pl.

b. W treści e-maila Klient musi podać:

Imię i Nazwisko (w przypadku osób prywatnych)/ Nazwę firmy oraz nr NIP (w przypadku firm/ Instytucji)

Dokładny adres, pod który ma być dostarczona przesyłka z zamówieniem,

Dokładną nazwę oraz ilość zamawianego towaru.

c. Po otrzymaniu e-maila z zamówieniem, pracownik Muzeum odsyła na podany w mailu adres informację o kosztach przesyłki wybranego towaru według trzech dostępnych opcji:

– „priorytetowej za pobraniem” – Klient płaci za towar przy odbiorze przesyłki

– „priorytetowej – płatność przelewem z góry” – Klient płaci za towar przed jego wysłaniem przelewem bankowym na konto Muzeum Śląskiego: ING Bank Śląski S.A. o/Katowice 31 1050 1214 1000 0007 0000 7131.

– „Poczta Polska – odbiór w punkcie” – Klient płaci za towar przed jego wysłaniem, przelewem bankowym na konto Muzeum Śląskiego: ING Bank Śląski S.A. o/Katowice 31 1050 1214 1000 0007 0000 7131.

oraz z prośbą o zadeklarowanie, z której opcji przesyłki Klient zamierza skorzystać.

d. W przypadku wyboru przesyłki za pobraniem zamówienie jest złożone z chwilą dokonania odpowiedzi o wyborze tego sposobu płatności.

e. W przypadku wyboru przesyłki przy płatności z góry oraz przy opcji „Poczta Polska – odbiór w punkcie” zamówienie jest złożone z chwilą wpływu na konto Muzeum przelewu bankowego za dane zamówienie.

f. Po złożeniu zamówienia, pracownik Muzeum wysyła potwierdzenie na podany adres mailowy.

g. Istnieje możliwość zmiany każdego z parametrów zamówienia do chwili wysłania towaru przez Muzeum;

h. Czas realizacji zamówienia wynosi 1-3 dni roboczych od chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia.

i. Muzeum realizuje zamówienia na terenie Polski, złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne.

j. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu, warunków oraz kosztów dostawy.

k. Aktualny cennik kosztów wysyłki znajduje się na stronie sklepu, w zakładce Informacje → Płatność i dostawa.

3. Odbiór osobisty.

Istnieje możliwość odbioru przez Klienta zamówionego towaru w siedzibie Muzeum Śląskiego przy ul. T. Dobrowolskiego 1 w Katowicach (budynek administracyjny, poziom -2; na prawo od Biblioteki; budynek główny/ wejście główne, poziom -2, na lewo od Kas). Zamówienie można odebrać w godzinach pracy Muzeum. Aktualne informacje na ten temat dostępne są na stronie Muzeum Śląskiego (www.muzeumslaskie.pl) w zakładce „Kontakt”. Opcja odbioru osobistego nie wymaga żadnych dodatkowych kosztów od Klienta, poza ceną zamówionego towaru. Towar jest gotowy do odbioru w ciągu 1-3 dni roboczych od chwili otrzymania przez Klienta maila informującego o zmianie statusu zamówienia na „w realizacji”. Jeżeli towar zostanie przekazany do punktu odbioru wcześniej, pracownik Muzeum wysyła maila informującego, że zamówienie jest gotowe do odbioru. Zapłata za zamówienie następuje przy odbiorze.

Istnieje możliwość zapłacenia „z góry” (poprzez przelew bankowy) za zamówiony towar, który Klient zamierza odebrać osobiście. W takim przypadku Klient zgłasza pracownikowi Muzeum poprzez stronę internetową sklepu, chęć osobistego odbioru zamówionego towaru oraz wolę dokonania wcześniejszej zapłaty poprzez przelew bankowy. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na koncie Muzeum Śląskiego, towar jest gotowy do odbioru w ciągu 1-3 dni roboczych. Nr konta na który należy dokonać płatności za zamówienie: ING Bank Śląski S.A. o/Katowice 31 1050 1214 1000 0007 0000 7131.

W każdym przypadku zamówienie oczekuje na odbiór przez 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia wysłania klientowi maila informującego o zmianie statusu zamówienia na „w realizacji”. Po tym czasie, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, a towar przekazany jest do regularnej sprzedaży w sklepie stacjonarnym.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 690 455 932.

Kontakt do punktu odbioru osobistego:

Sklep stacjonarny Muzeum Śląskiego: 

4. Czas oczekiwania na przesyłkę.

Na długość czasu oczekiwania na przesyłkę składają się dwa elementy:

Czas realizacji zamówienia– jest to czas, który upływa od momentu złożenia zamówienia, do chwili wysłania towaru ze sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.

Czas dostawy– jest to czas potrzebny Poczcie Polskiej na doręczenie zamówienia pod wskazany adres. Według aktualnie dostępnych danych wynosi on 1-3 dni.

Na termin otrzymania przesyłki składają się: czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klient ma prawo odstąpić umowy zakupu towarów w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Muzeum o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres: Muzeum Śląskie, ul. T. Dobrowolskiego 140-205 Katowice, faksem – nr 32/779 93 67 lub pocztą elektroniczną na adres wydawnictwo@muzeumslaskie.pl).

Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego TUTAJ  (Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia), jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od umowy Muzeum zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Muzeum), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Muzeum zostało poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Muzeum dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Muzeum może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient jest zobowiązany odesłać lub przekazać rzecz Muzeum niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Muzeum o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


REKLAMACJE

Muzeum jest odpowiedzialne wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru przez Muzeum. Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

Muzeum w ciągu 5 (pięciu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania przesyłając informację pisemnie lub na adres mailowy Klienta. Jeżeli Muzeum nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, uważa się reklamację za uznaną.

W celu rozpatrzenia reklamacji przez Muzeum Klient powinien dostarczyć reklamowany towar lub towary wraz z dowodem zakupu tego towaru (towarów) do Muzeum i opisem reklamacji na adres:

Dział Wydawniczy Muzeum Śląskiego

ul. T. Dobrowolskiego 1

40-205 Katowice


W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Muzeum niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Muzeum zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego,  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204).

WYMAGANIA TECHNICZNE, NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM:

– Dostęp do sieci Internet,

– Do dostępu do witryn WWW – przeglądarka www (rekomendowany Microsoft Internet Explorer).

– Do odbierania wiadomości pocztą elektroniczną – posiadanie konta e-mail.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Śląskie w Katowicach z siedzibą 40-205 Katowice, ul. T. Dobrowolskiego 1; e-mail: dyrekcja@muzeumslaskie.pl. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), informuję że:

1) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie. art. 6 ust 1 pkt b RODO,
w celu świadczenia usługi sprzedaży w e-sklepie.

2) Podanie danych osobowych jest niezbędne u celu realizacji umowy związanej z zakupem e e-sklepie.

3) Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia),

4) Dane osobowe będą przechowywane przez okres do momentu wygaśnięcia roszczeń jak również wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.

5) Osoba podające dane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w tym celu zawiadomi Pani/Pan Administratora w formie pisemnej.

6) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@muzeumslaskie.pl

7) Zgodnie z obowiązującym prawem uzyskane dane możemy przekazywać podmiotom
przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom do tego uprawnionym.

8) Osoba podające dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM

Muzeum podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania systemu teleinformatycznego sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez Klientów. W trakcie korzystania ze sklepu internetowego, Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Muzeum o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu systemu. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem systemu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:

Dział Wydawniczy Muzeum Śląskiego

ul. T. Dobrowolskiego 1

40-205 Katowice

Muzeum ustosunkuje się do reklamacji w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty jej otrzymania złożenia. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Muzeum. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem systemu. O sposobie ustosunkowania się do reklamacji Muzeum niezwłocznie poinformuje Klienta.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.