A A A

Sign Language International Potential, Erasmus +

Sign Language International Potential, Erasmus+  jest kontynuacją działań zrealizowanych w ramach projektu „Inclusive Museums” Erasmus+, którego Muzeum Śląskie było partnerem.

Dotyczy problematyki włączania języków migowych do narracji w przestrzeniach muzealnych oraz inspiracji językiem migowym w nowych mediach.

Trzy muzea – z Polski, Finlandii i Niderlandów podjęły temat otwarcia instytucji na użytkowników języków migowych w swoich krajach.  Punktem odniesienia był zrealizowany w Muzeum Śląskim projekt „Głusza” – zasób wiedzy, materiałów i kontaktów z nią związanych.

 W ramach działań projektowych nawiązana została współpraca z osobami Głuchymi oraz twórcami nowych mediów, z którymi zespół opracował aplikację SignLang.

Aplikacja umożliwia udostępnianie wybranych obiektów w językach migowych. Wersja pilotażowa została przygotowana w Muzeum Śląskim, Muzeum BroekerVeiling oraz Suomen Rautatie Museo.

W perspektywie możliwe jest rozbudowywanie treści przy współpracy z innymi muzeami.

W ramach projektu były realizowane wizyty studyjne oraz działania warsztatowe związane z przygotowaniem aplikacji. Pracy w wielojęzycznym środowisku towarzyszyła refleksja nad tym, że każda opowieść potrzebuje języka.  Zdanie to, w tłumaczeniu na  języki foniczne i migowe, stało się hasłem przewodnim- hasztagiem.

# Every story needs a language

    logotyp projektu SLIP     logotyp projektu Erasmus+ 

https://signlang.app/

https://www.youtube.com/@SignLanguageInternational

Wybrane fotografie z czasu realizacji projektu: