A A A

Światło i Mrok. Teatr Leszka Mądzika

Leszek Mądzik jest reżyserem, fotografem, plakacistą, twórcą autorskiego modelu przestrzeni teatralnej. W retrospektywnej ekspozycji widzowie mogą odnaleźć komentarz mistrza wobec własnych osiągnięć artystycznych, a także doświadczyć bodźców stanowiących źródło formy i treści jego sztuki. Scena Plastyczna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, założona w 1969 roku, to artystyczne laboratorium i miejsce odkryć  teatralnych. Obecnie artysta współpracuje również z zespołem Centrum Pantomimy w Warszawie.

Ekspozycja realizowana w Muzeum Śląskim to widowisko poświęcone mistrzowi polskiego teatru. Należy w niej docenić autorską kreację odsłaniającą warsztat formalny i wyróżniającą kluczowe spektakle w wieloletnim dorobku. Elementy przestrzeni teatralnych pełniące na wystawie funkcje instalacji przywołują takie realizacje, jak: Ikar (1974), Pętanie (1986), Kres (2020), Tchnienie (1992), Wilgoć (1978), Bruzda (2006), Zielnik (1976), Wrota (1989), Lustro (2013).

Leszek Mądzik prowadzi widza przez retrospektywę swojego teatru bez słów. Prezentowane obiekty tworzą kolaż rekwizytów teatralnych spełniających rolę aktorów. Wewnątrz ekspozycji formy wydobyte światłem z mroku artysta uzupełnia dźwiękami kapiących kropli wody (Wilgoć) oraz podmuchów powietrza (Tchnienie). Sensualna i organiczna koncepcja przestrzeni prowokuje zwiedzających do interakcji z przestrzenią inicjowaną impresjonistycznymi fotografiami utrwalającymi reakcje artysty wobec natury. Przywołane spektakle budzą refleksję nad biologicznie przemijalnym życiem, a także otwierają pytanie dotyczące wiary w wieczność duszy i istnienie absolutu.

Scenariusz i aranżacja: Leszek Mądzik
Muzyka ze spektaklu Wilgoć: Jan A.P. Kaczmarek
Realizacja projektu: Krystian Banik, Paweł Żelichowski, Jarosław Figura
Montaż obiektów teatralnych, aranżacja przestrzeni: Jarosław Figura i Krystian Banik
Odtworzenia rekwizytów: Krystian Banik

  • 21.06.2024 – 22.09.2025
  • Muzeum Śląskie w Katowicach / poziom -4
  • Kuratorka: Agnieszka Kołodziej-Adamczuk
Bez tytułu
Madzik plansza monitor

Pozostałe ,