A A A

Zakup obrazu „Prom” (1938) Rafała Malczewskiego w ramach rozbudowy zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach

Pozyskanie kolejnego obrazu Rafała Malczewskiego do zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach, zaabsorbowanego programowo wizualiami i tekstualiami poświęconymi industriom, to ważny element wzbogacania jednej z nadrzędnych publicznych kolekcji sztuki polskiej XIX i pierwszej połowy XX stulecia, o początkach sięgających szczytnych idei jej inicjatora, dyrektora Tadeusza Dobrowolskiego, późniejszego profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obraz Rafała Malczewskiego będzie czwartym dziełem tego artysty w zbiorach Muzeum – wraz z dwoma pracami olejnymi: „Kamieniołom” (1927) i „Niedziela” (1934) oraz akwarelą „Pejzaż śląski” (1934–1935).

Zakup dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Rozbudowa zbiorów muzealnych.

Zakup obrazu „Prom” (1938) Rafała Malczewskiego w ramach rozbudowy zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowica   Rewitalizacja dawnej łaźni Gwarek 8       Dla Ciebie, Polsko - Śląsk // wystawa plenerowa z okazji 100. rocznicy powrotu Śląska do Macierzy 8