A A A

Zakup stacji roboczej do obróbki video i macierzy dyskowej w ramach akcji „Kultura dostępna”

Muzeum Śląskie w Katowicach otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup stacji roboczej do obróbki video i macierzy dyskowej w ramach akcji „Kultura dostępna” (działania wynikające z przeciwdziałania COVID-19).

Ze względu na szczególny okres Muzeum Śląskie skoncentrowane było w 2020 r. na działaniach online. W tym roku działania te były kontynuowane i rozwijane. Muzeum opracowuje wirtualne wersje wizyty studyjnej, która umożliwia oprowadzanie gości przez przewodnika ścieżkami edukacyjnymi na bazie materiału filmowego ilustrującego narrację przewodnika – „Rajza po muzeum” oraz „Byzuch u Ferdynanda”. Kontynuowany jest projekt „Kolekcjonuj przeżycia”, który polega na angażowaniu uczestników w spotkaniach online za pomocą platformy Zoom, na której odbywają się dyskusje na tematy związane ze sztuką oraz z Plastyką Nieprofesjonalną.  Ponadto realizowane są webinaria tematyczne z Centrum Scenografii Polskiej, „Rozmowy z młodymi scenografami”, gośćmi są laureaci Konkursu o Nagrodę Scenograficzną im. Jerzego Moskala, która jest przyznawana od 2012 roku. Rozmowy z zaproszonymi artystami prezentują ich osiągnięcia, a także dotyczą zagadnień współczesnego warsztatu scenografa.

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Strajk. 14 dni pod ziemią. Nowa trasa turystyczna w Kopalni Guido w Zabrzu 1