A A A

Zgłaszanie nieprawidłowości

Muzeum Śląskie, jako Beneficjent Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) zobowiązuje się do stosowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją Projektu.

W związku z tym, Beneficjent udostępnia opracowany przez Instytucję Zarządzającą (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego, można zgłaszać poprzez:

lub

  • elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej – formularz

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).