A A A

Zwiększenie dostępności Muzeum Śląskiego w Katowicach dla osób ze szczególnymi potrzebami – etap I

Muzeum Śląskie w Katowicach otrzymało dotację w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura kultury 2020 w wysokości 300 000 zł na realizację projektu pn. Zwiększenie dostępności Muzeum Śląskiego w Katowicach dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Projekt obejmuje wykonanie robót usprawniających komunikację dla zwiedzających i poprawiających dostępność obiektów i przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym niezbędne połączenia piesze między budynkami, montaż balustrad i pochwytów, dostosowanie nawierzchni ciągów komunikacyjnych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się oraz dostosowanie kasy na parkingu zewnętrznym do obsługi przez osoby na wózkach. W ramach wyposażenia zostaną zakupione i zainstalowane pętle indukcyjne poprawiające dostępność informacyjno – komunikacyjną w przypadku osób słabosłyszących oraz zakupione zostanie profesjonalne zadaszenie sceniczne, umożliwiające organizację wydarzeń plenerowych.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Zwiększenie dostępności Muzeum Śląskiego w Katowicach dla osób ze szczególnymi potrzebami 1