A A A

Zwiększenie dostępności Muzeum Śląskiego w Katowicach dla osób ze szczególnymi potrzebami – etap II

Nowoczesna winda

Muzeum Śląskie otrzymało w 2021 roku dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura kultury” na budowę windy zewnętrznej dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja została realizowana w ramach zadania pn. „Zwiększenie dostępności Muzeum Śląskiego w Katowicach dla osób ze szczególnymi potrzebami – etap II”.

Całkowita wartość zadania wyniosła 639 617,43 zł netto, z czego dofinansowanie przyznane w ramach Programu Infrastruktura kultury wyniosło 260 tys. zł, pozostałe środki to wkład własny Muzeum Śląskiego. 

Teren dawnej kopalni Katowice przekształcony na funkcje muzealne stanowi otwartą i ogólnodostępną przestrzeń publiczno-parkową, usytuowaną na wzniesieniu, w związku z czym dostęp do północnej części terenu możliwy był dotychczas pomocą schodów i niedostępny dla osób z trudnościami w poruszaniu się, osób na wózkach inwalidzkich oraz osób z wózkami dziecięcymi. Wybudowana winda pozwoli na pokonanie różnicy w terenie sięgającej 4,5 m, a także bezpośrednią komunikację terenu północnego z parkingiem zewnętrznym z miejscami dla osób niepełnosprawnych oraz głównym wejściem do muzeum.

Termin realizacji zadania: czerwiec 2021 – marzec 2022

Zwiększenie dostępności Muzeum Śląskiego w Katowicach dla osób ze szczególnymi potrzebami – etap II 5     Zwiększenie dostępności Muzeum Śląskiego w Katowicach dla osób ze szczególnymi potrzebami – etap II 4

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.