A A A

44. Konkurs na Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla”

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Muzeum Śląskie po raz kolejny zostało nominowane do nagrody w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla” – tym razem za unikatowy projekt naukowo-wystawienniczo-edukacyjny GŁUSZA.

Od ponad czterdziestu lat wyróżnienie w konkursie „Sybilla” jest najważniejszą formą uznania osiągnięć w polskim muzealnictwie. W zeszłym roku nasze muzeum zostało uhonorowane nagrodą w kategorii projekty naukowo-badawcze za trzytomowe wydawnictwo „Archiwum Powstań Śląskich”.

 

GŁUSZA to pionierski projekt naukowo-wystawienniczo-edukacyjny zrealizowany w Muzeum Śląskim w Katowicach w latach 2017–2023.

Głównym celem projektu było upowszechnianie wiedzy o mniejszości językowo-kulturowej Głuchych oraz prezentacja tekstów kultury i sztuki Głuchych w kontekście lokalnym i globalnym, a także przeciwdziałanie dyskryminacji przez wspieranie wielojęzyczności oraz integracji i dostępu do kultury.

Muzeum Śląskie jako pierwsze w Polsce podjęło się przeprowadzenia badań nad historią Głuchych jako mniejszości językowo-kulturowej na Śląsku. W wyniku prac powstało repozytorium historii miganej. Kontekst lokalny został przedstawiony na tle międzynarodowym, społecznym, w którym prawo dostępu do informacji i dóbr kultury, poszanowania różnorodności biologicznej i kulturowej, dostępności przestrzeni oraz komunikacji czy szeroko rozumiana inkluzywność stanowią podstawę zrównoważonego rozwoju. W projekcie GŁUSZA została wykorzystana wiedza i dobre praktyki edukacyjne związane z ideą muzeum partycypacyjnego.

Finałem tego wieloletniego projektu była wystawa stworzona przez słyszących i głuchych kuratorów, umożliwiająca zapoznanie się z wizją świata zbudowaną na znakach i obrazach, przybliżająca mało znaną, ale fascynującą kulturę i sztukę Głuchych.

Wystawa prowadziła przez meandry typografii, wielozmysłowych doświadczeń i multimediów, skłaniając do refleksji nad znaczeniem języka w rozwoju kultury, zrozumienia różnic pomiędzy językami fonicznymi i przestrzenno-wizualnymi, do których zaliczają się wszystkie języki migowe. Wystawie towarzyszył bogaty program edukacyjny i artystyczny.

W ramach projektu wydano publikację hybrydową w dwóch modalnościach językowych pt. Głusza oraz publikację dla najmłodszych pt. Maluj migiem.

 

Liczymy na Wasze wsparcie! Głosy na wybrany projekt możecie oddawać do 20 maja (do północy). Głosowanie jest anonimowe.

🔗 Link do formularza znajdziecie tutaj 

Pozostałe ,