A A A

Konferencja regionalna REHA for the Blind 2024

27 czerwca w Muzeum Śląskim w Katowicach odbędzie się Konferencja Regionalna REHA for the Blind 2024.

Program wydarzenia

Inauguracja konfernecji

  • 10.00-10.10 dr Karol Makles, p. o. Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach
  • 10.10-10.20  Jan Wroński, Prezes Śląskiego Oddziału PFRON
  • 10.20-10.40 Zespół Muzyczny z ZSS nr 4 w Sosnowcu

Referaty merytoryczne

  • 10.40-10.55 Dostępność drogą do wspólnego sukcesu – Marek Kalbarczyk, Prezes Fundacji Szansa – Jesteśmy Razem
  • 10.55-11.10 Dostępność otoczenia – Krzysztof Wostal, prezes Fundacji Transgresja
  • 11.10-11.25 Dostępność w nauce – Anna Nogieć, Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami Politechniki Śląskiej
  • 11.25-11.40 Dostępność w kulturze – Anna Dąbrowa, Koordynator ds. dostępności w Muzeum Śląskim w Katowicach

Wręczenie regionalnych wyróżnień w konkursie IDOL

  • 11.40-12.05 Rozstrzygnięcie regionalnego konkursu IDOL

Fundacja Szansa – Jesteśmy Razem

Zakończenie

  • 12.05-12.30 Podziękowania

Zaproszenie na kawę i atrakcje towarzyszące konferencji

  • 12.30-13.00 Atrakcje towarzyszące konferencji

Wystawa sprzętu tyfloinformatycznego oraz dydaktycznego dla osób niewidomych oraz wystawcy realizujący zadania z zakresu rehabilitacji społecznej

Pozostałe