A A A

„Nie tylko Wojciech Korfanty… Środowiska chadeckie w Polsce w XX wieku” / Konferencja naukowa

18 września zapraszamy na konferencję naukową: Nie tylko Wojciech Korfanty… Środowiska chadeckie w Polsce w XX wieku, która odbędzie się w naszym muzeum.

Dorobek środowiska chadeckiego w Polsce w XX wieku jest bogaty i różnorodny. Mimo, że upłynęło już wiele lat od 1989 r. i otwarcia możliwości prowadzenia nieskrępowanych badań naukowych, to w historiografii brakuje szerszych prac dotyczących tej problematyki. Konferencja naukowa Nie tylko Wojciech Korfanty… Środowiska chadeckie w Polsce w XX wieku organizowana przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego i Muzeum Śląskie w Katowicach ma za zadanie przedstawić znaczenie środowiska polskiej chadecji dla Polski. W czasie obrad przybliżone zostaną trzy okresy aktywności chadeków: II Rzeczpospolita, II wojna światowa i PRL. Omówione zostaną poszczególne stronnictwa polityczne, a także aktywność najważniejszych liderów tego ważnego ruchu społecznego.

Organizatorzy wyrażają nadzieję, że konferencja naukowa przyczyni się do rozwoju zainteresowania chadecją zarówno wśród badaczy, jak i w szeroko rozumianej sferze publicznej.

Organizatorzy: Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, Muzeum Śląskie w Katowicach

Program konferencji:

 • 10:00–10:20             Otwarcie konferencji:

Maria Czarnecka, dyrektor Muzeum Śląskiego

prof. dr hab. Jan Żaryn, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego

Panel I: 10:2011:40 

 • 10:20–10:40             prof. dr hab. Tomasz Sikorski (Uniwersytet Szczeciński)

Siła i słabość. Chrześcijańska demokracja (1918–1939). Zarys problematyki i postulaty badawcze

 • 10:40–11:00             dr Sebastian Rosenbaum (IPN Katowice)

„…według naszych pojęć katolickich”. Wokół programu ideowego Wojciecha Korfantego

 • 11:00–11:20             ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor

Nauczanie społeczne biskupa katowickiego Stanisława Adamskiego
w latach 1930–1939

 • 11:20–11:40             dyskusja
 • 11:40–12:00             przerwa kawowa

Panel II: 12:0013:50 

 • 12:00–12:20             prof. dr hab. Jan Żaryn (UKSW)

Katolicy zorganizowani podczas II wojny światowej – analiza wybranych przypadków

 • 12:20–12:40             dr hab. Jarosław Rabiński, prof. KUL

Środowiska chadeckie w Radzie Narodowej RP (1940–1953)

 • 12:40–13:00             dr Przemysław Pazik (UW)

Europejski moment polskiej chadecji – Stronnictwo Pracy i Unia
w czasie okupacji i okresie powojennym (1942–1946)

 • 13:00–13:20             dr Karol Mazur (Muzeum Powstania Warszawskiego)

W kręgu chrześcijańskich demokratów – kariera Jana Stanisława Jankowskiego

 • 13:20–13:50             dyskusja 
 • 13:50–14:40             przerwa obiadowa

Panel III: 14:4016:30

 • 14:40–15:00             dr hab. Rafał Łatka, prof. UKSW (Biuro Badań Historycznych IPN)

Losy wybranych liderów środowisk chadeckich z okresu II RP
w realiach Polski „ludowej”
 

 • 15:00–15:20             dr hab. Paweł Skibiński, prof. UW

Prymas Stefan Wyszyński jako patron środowisk chadeckich

 • 15:20–15:40             dr hab. Ewa Rzeczkowska (KUL)

Inicjatywy utworzenia stronnictwa katolickiego w Polsce w latach 1945–1989

 • 15:40–16:00             dr hab. Cecylia Kuta (IPN Kraków, UPJPII)

Czy środowiska katolików koncesjonowanych w Polsce „ludowej” można nazywać chadecją? Analiza postaw

 • 16:00–16:30             dyskusja
 • 16:30–17:00             przerwa kawowa 

Prezentacja wydawnictw IDMN dot. środowisk chadeckich: 17:00–18:30  

Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego, t.1–5,
red. Rafał Łatka, Warszawa 2020–2023

Przemysław Pazik, Spory i wybory ideowe katolików w Polsce
1942–1948
, Warszawa 2022

Adam Chmielecki, Porozumienie Centrum. Studium działalności partii i środowiska politycznego, Warszawa 2023

W debacie wezmą udział: dr hab. Rafał Łatka, prof. UKSW,
dr Przemysław Pazik, dr Adam Chmielecki

Prowadzenie: dr hab. Paweł Skibiński, prof. UW

Program do pobrania jako pdf

Pozostałe ,

0005 ARCHITEKTURAterenPOLNOC net 20170620 DSC0500 HDR
Aktualności

Biennale Industrii 2023

Już po raz trzeci zapraszamy Państwa na festiwal Biennale Industrii. Podobnie jak w poprzednich edycjach przygotowaliśmy: koncerty, spotkania, warsztaty i inne atrakcje.

Czytaj więcej »
Grupa ludzi ogląda tył obrazu.
Aktualności

Muzealny Uniwersytet Seniora 2023/24

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję Muzealnego Uniwersytetu Seniora! W tym semestrze proponujemy zajęcia w ramach trzech cykli: Muzeum Seniora, Oprowadzania dla seniora oraz Teatr Konesera.

Czytaj więcej »