A A A

Tradycje od pokoleń. Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce – otwarcie wystawy

Już 22 lipca w Muzeum Śląskim w Katowicach otwarta zostanie wystawa „Tradycje od pokoleń. Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce” przygotowana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa z okazji obchodów Jubileuszu 20-lecia Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego i 10-lecia Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie konferencja, prezentacje depozytariuszy dziedzictwa kulturowego z regionów Górnego i Dolnego Śląska oraz Małopolski oraz koncert Kapeli DudySkrzypce z Sopotni Małej.

Niematerialne dziedzictwo to zbiór naszych tradycji, zwyczajów, obrzędów i umiejętności, które odziedziczyliśmy po naszych przodkach i przekazujemy kolejnym pokoleniom. Przykładami takiego dziedzictwa są: zabawkarstwo żywiecko-suskie, Barbórka górników węgla kamiennego na Dolnym i Górnym Śląsku, Bacowanie – praktyka kulturowego wypasu owiec, umiejętności koronczarskie, tradycje związane z budową szopek krakowskich, tradycje kulturowe górniczych orkiestr dętych z Górnego Śląska, czy Pochód Lajkonika.

PROGRAM WYDARZENIA:

 • 13.00 Otwarcie wystawy Tradycje od pokoleń. Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce

miejsce: Muzeum Śląskie, Plac Grubiorza

Wydarzenie otworzy Orkiestra Dęta Polskiej Grupy Górniczej, praktykująca tradycje kulturowe górniczych orkiestr dętych z Górnego Śląska. Element ten został wpisany na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego w marcu 2023 roku.

Parada górnicza idąca ulicami miasta.
Mężczyzna w stroju góralskim wypasa owce na pastwiskach. W tle widok na góry.
 • 14.00 – 16.30 Konferencja na temat niematerialnego dziedzictwa kulturowego

miejsce: audytorium poziom -4, wstęp wolny

14.00    Zwyczaje i tradycje na Krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego – Katarzyna Sadowska-Mazur, Kierownik zespołu ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego, NID
Niematerialne dziedzictwo kulturowe województwa dolnośląskiego – Krzysztof Czartoryski, Koordynator ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego, NID
Niematerialne dziedzictwo kulturowe województwa małopolskiego i śląskiego – Agata Mucha, Koordynator ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego, NID

15.00    Szkoła Rzemiosł Cieszyn, Lubomira Trojan, Zamek Cieszyn

15.15    Małopolska Szkoła Tradycji i Studium folklorystyczne – dobre praktyki, Marta Smólczyńska, MCK SOKÓŁ

15.30     10-lecie Redyku Karpackiego. Od redyku do bacowania, Józef Michałek, Fundacja Pasterstwo Transhumancyjne

 • 17.30     Koncert Kapeli DudySkrzypce z Sopotni Małej, która zaprezentuje tradycyjną muzykę górali żywieckich. Marta Matuszna – skrzypce, śpiew, Rafał Bałaś – dudy. Zespół w ramach ubiegłorocznej 56. edycji Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, zajął I miejsce w kategorii: Kapele.

 

miejsce: audytorium poziom -4, wstęp wolny

Mężczyzna i kobieta, w strojach góralskich, grają na instrumentach muzycznych.

14.00 – 17.30 Prezentacje oraz pokazy rzemiosła i rękodzieła z województw śląskiego, małopolskiego i dolnośląskiego:

miejsce: poziom -3, wstęp wolny

Dwie niebieskie rękawiczki, wsadzone na płot.
 • Zabawkarstwo żywiecko-suskie
 • Szopkarstwo krakowskie
 • Krakowska koronka klockowa
 • Tradycje wytwarzania koronki koniakowskiej
 • Bobowska koronka klockowa
 • Tkanie rękawic furmańskich przez Czarnych Górali
 • Koszyk wikowy – tradycja wyplatania w gminie Ciężkowice
 • Bolesławieckie tradycje ceramiczne
Mężczyzna, w stroju góralskim, gra na instrumencie muzyczny.

W sali B odbędzie się prezentacja instrumentów dudowych oraz opowieści o tradycjach górniczych:

 • 15.00 ,,Niematerialne dziedzictwo kulturowe społeczności postindustrialnych’’ – Beata Piecha-van Schagen
 • 15.20 ,,Wałbrzyskie złoża tradycji – Barbórka’’ – Agata Augustyn
 • 15.40 ,,Tradycje barbórkowe w Kopalni Soli Wieliczka’’ – Agnieszka Wolańska
 • 16.00 ,,Instrumenty dudowe’’ – Ewa Cudzich.

 

Przed wejściem do budynku będzie można zobaczyć tworzenie rzeźby w soli, a w trakcie wydarzenia odbędzie się prezentacja postaci związanych ze zjawiskami: Kolędowanie dziadów noworocznych na Żywiecczyźnie oraz Pochód Lajkonika.”

Wydarzenie poprowadzi Dorota Firlej, prezes Asysty Żywieckiej ubrana na tą szczególną okazję w żywiecki strój mieszczański.

Organizatorami wydarzenia jest Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Muzeum Śląskie w Katowicach. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 10 sierpnia.

Wstęp do Muzeum w dniu wydarzenia jest bezpłatny.

Przygotowanie stroika do gajd. Fot. E. Cudzich

Wszystkie fotografie wykorzystane w artykule pochodzą z archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Pozostałe ,