Kup bilet


Performatywny Magazyn

Performatywny Magazyn to program cyklicznie realizowanych rezydencji artystycznych.  

Ideą Programu jest stworzenie autonomicznej strefy przeznaczonej dla artystów sztuk wizualnych i performatywnych z Polski i zagranicy. Muzeum oferuje przestrzeń do pracy oraz spotkań z odbiorcami Programu, możliwość konsultacji z wykwalifikowanym zespołem i współpracującymi z instytucją ekspertami oraz promocję projektu realizowanego w ramach Rezydencji. Od Rezydenta oczekujemy kreatywności, otwartości na tworzenie interdyscyplinarnych projektów oraz współpracę ze społecznością lokalną, jak również respektowania – ale też uwzględniania – misji i wizji Muzeum Śląskiego.

Cykl rezydencji artystycznych ma umożliwić artystom zdobywanie nowych doświadczeń poprzez realizację projektów twórczo reinterpretujących zaproponowany przez Muzeum temat. Zakłada on również poszerzenie kompetencji kulturowych i wrażliwości na współczesne środki wyrazu wśród odbiorców Programu.

Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on LinkedIn