A A A

Realizacja kompleksowego wykonania usługi fumigacji przedmiotów znalezionych 17 listopada 2022 r. w Wałbrzychu w kamienicy przy ul. Kuracyjnej

Muzeum Śląskie, jako jednostka dysponująca nowoczesną komorą fumigacyjną oraz specjalistycznym samochodem ciężarowym, a także korzystająca z bogatego doświadczenia swoich specjalistów, podjęło się bardzo wymagającego zadania.

17 listopada 2022 r. w piwnicy przy ul. Kuracyjnej w Wałbrzychu (woj. dolnośląskie) odnaleziono przedmioty należące do przedwojennych mieszkańców miasta, w tym: tekstylia, ceramikę, dokumenty archiwalne, gazety, albumy ze zdjęciami, rodzinne pamiątki i przedmioty codziennego użytku. Zgodnie z dekretem z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich przedmioty te stanowią z mocy prawa własność Skarbu Państwa.

Stan zachowania znaleziska wskazywał na pilną konieczność osuszenia i dezynfekcji  obiektów, co pozwoli na zatrzymanie postępującego procesu ich degradacji oraz umożliwi przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji, a w późniejszym czasie opracowanie i zaprezentowanie całej kolekcji.

To właśnie do ratowania tych obiektów zostało wyznaczone Muzeum Śląskie w Katowicach. Powołany w tym celu zespół odpowiednio przeszkolonych specjalistów, pomimo ciężkiej pracy w trudnych mikrobiologicznie warunkach, z wielkim zaangażowaniem podjął się wyzwania.

Pracownicy naszego muzeum, którzy zostali oddelegowani na miejsce, zajęli się zabezpieczaniem obiektów, ich selekcją, fachowym przygotowaniem do załadunku i transportu z Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Kolejny etap prac obejmował fumigację przedmiotów w komorze Muzeum Śląskiego i został zwieńczony badaniami mikrobiologicznymi efektów fumigacji.

Muzeum Śląskie w Katowicach otrzymało finansowanie z dotacji celowej na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 81.200 zł na projekt pn. „Realizacja kompleksowego wykonania usługi fumigacji przedmiotów znalezionych 17 listopada 2022 r. w Wałbrzychu w kamienicy przy ul. Kuracyjnej”.

Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pozostałe , ,