A A A

Rewitalizacja dawnej łaźni Gwarek

Wizualizacja przedstawienia budynku Łaźni Gwarek po rewitalizacji.

Muzeum Śląskie decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymało dofinansowanie z Programu „Kultura” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 na zadanie pod nazwą „Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach.” Projekt ma na celu nadanie nowej funkcji obiektom pokopalnianym i zagospodarowanie terenu w otoczeniu budynków, a także ich wyposażenie. […]