Kup bilet

Regulamin serwisu

 1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z serwisu muzeumslaskie.pl, którego właścicielem jest Muzeum Śląskie z siedzibą w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1, w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii na tematy związane z działalnością prowadzoną przez Muzeum Śląskie.
 2. Dostęp do serwisu posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.
 3. Użytkownik serwisu publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Muzeum Śląskie nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach serwisu.
 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.
 5. Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach serwisu treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety, czyli zasad obowiązujących w dyskusjach w Internecie, tj. w szczególności:
   

  • zakaz spamowania,
  • zakaz wysyłania tzw. „łańcuszków szczęścia”,
  • nakaz zapoznania się z wykazem FAQ przed zadaniem pytania,
  • stosowanie się do reguł pisania obowiązujących w danej grupie,
  • zakaz nadmiernego cross-postowania czyli wysyłania e-maili lub postów do kilku grup naraz,
  • zakaz wysyłania e-maili/postów do wielu osób naraz z jawnymi adresami poczty elektronicznej (stosujemy kopię ukrytą),
  • zakaz pisania nie na temat

   

 6. Odnośniki prowadzące do stron zawierających niebezpieczne dane należy poprzedzić wyraźnym ostrzeżeniem.
 7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach serwisu i Forum e-Kongres przekazów reklamowych.
 8. Reklamowanie niekomercyjnych stron jest dozwolone. Wolno podać do nich link tylko jeden raz. Powtarzające się linki w różnych wątkach będą usuwane.
 9. Muzeum Śląskie nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam pojawiających się w trakcie odtwarzania nagrań znajdujących się w dziale Multimedia. Podmiotem odpowiedzialnym za pojawianie się reklam jest właściciel serwisu You Tube, na którym zamieszczane są nagrania Muzeum Śląskiego.
 10. Muzeum Śląskie zastrzega sobie prawo do usuwania treści naruszających niniejszy regulamin oraz prawo do blokowania osób naruszających postanowienia regulaminu.
 11. Muzuem Śląskie nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 12. Muzeum Śląskie dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
 13. W przypadku odnalezienia wątków naruszających regulamin serwisu prosimy o poinformowanie redakcji serwisu.
 14. Poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach serwisu użytkownicy wyrażają zgodę na publikowanie tych treści w serwisach i publikacjach Muzeum Śląskiego.
 15. Użytkownicy zarejestrowani wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu dodawania i edytowania treści w serwisie, udziału w forum, komentowania artykułów oraz otrzymywania wiadomości drogą mailową, zgodnie z Polityką prywatności serwisu muzeumslaskie.pl.
 16. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Muzeum Śląskie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

 

Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on LinkedIn